Cardiac Segmentation and Analysis,
autori: Marija Habijan, Irena Galić, Marin Benčević, Hrvoje Leventić i Krešimir Romić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 8:00 - 20:00
utorak 11.5.2021., 8:00 - 20:00
srijeda 12.5.2021., 8:00 - 20:00
četvrtak 13.5.2021., 8:00 - 20:00
petak 14.5.2021., 8:00 - 20:00
subota 15.5.2021., 8:00 - 20:00

Organizator:
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2B, HR-31000 Osijek

Vrsta događanja:
Poster

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo

Lokacija:
FERIT

Detalji:

Cardiovascular diseases (CVDs) are the leading cause of death in Europe, responsible for around 45% of all deaths. The development of advanced medical software helps in understanding disease physiology and serves as a monitor for its detection and progression.  An essential step in the analysis of cardiac function is the identification and quantification of the left ventricle (LV).  Information about LV, such as its volume, wall thickness, ejection fraction, and mass, are significant indicators of cardiac disease development. Therefore, a quantitative assessment of ventricular functionality presents the most crucial step towards disease diagnosis.

 

Biografija:

Marija Habijan, mag. ing. comp - Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Marija Habijan rođena je u Požegi. Diplomirala je 2015. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku te stekla akademski naziv magistre inženjerke računarstva. Sredinom 2018. godine upisuje Poslijediplomski sveučilišni studij elektrotehnike i računarstva na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku gdje se također i zapošljava kao asistentica na projektu financiranom od Hrvatske zaklade za znanost: Metode za interpretaciju medicinskih snimki za detaljnu analizu zdravlja srca.

https://www.ferit.unios.hr/fakultet/imenik-djelatnika/mhabijan#anc

Izv.prof.dr.sc Irena Galić - Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Irena Galić, izvanredna profesorica računarstva na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek. Naziv profesorice matematike i informatike stekla je na Pedagoškom fakultetu u Osijeku 1999. godine završivši program studija Matematika-informatika. Titulu magistra računarstva stekla je u 2004. godine na Sveučilištu Saarland u Saarbrückenu. Bila je stipendist Max Planck Instituta za informatiku na magistarskom i  doktorskom studij računarstva. Od listopada 2007. radi kao asistentica na Elektrotehničkom fakultet u Osijeku. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Postupak kompresije mirne slike primjenom parcijalnih diferencijalnih jednadžbi“ na Elektrotehničkom fakultetu Osijek pod mentorstvom prof.dr.sc. Branke Zovko-Cihlar obranila je 24. lipnja 2011. godine čime je stekla zvanje doktora tehničkih znanosti iz polja elektrotehnika, znanstvene grane komunikacije i informatika. Godine 2012. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo na Elektrotehničkom fakultetu Osijek. U znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora izabrana je 2017. godine na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija. Suradnica Akademije tehničkih znanosti Hrvatske od svibnja 2017. godine u Odjel komunikacijskih sustava. Od listopada 2017. godine Prodekanica za znanost i poslijediplomske studije.

https://www.ferit.unios.hr/fakultet/imenik-djelatnika/irena#anc

 

Marin Benčević, mag. ing. comp - Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Marin Benčević rođen je 1996. godine u Vinkovcima. 2020. godine diplomira Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek i stječe titulu magistra inžinjera računarstva. Četiri godine radi kao programer mobilnih aplikacija i igara. Radi kao tehnički urednik i autor za edukativnu web stranicu vezanu uz razvoj mobilnih aplikacija. Suautor je knjige „Catalyst by Tutorials”, tehnički je urednik knjiga „Machine Learning by Tutorials”, „Concurrency By Tutorials” i drugih knjiga vezanih uz razvoj iOS aplikacija. Od 2020. godine radi kao asistent na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek gdje se bavi računalnim vidom na medicinskim slikama kardiovaskularnog sustava.

https://www.ferit.unios.hr/fakultet/imenik-djelatnika/mbencevic

 

Dr.sc. Hrvoje Leventić - Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Hrvoje Leventić je poslijedoktorand na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek. Rođen je 13.08.1987. godine u Osijeku. Osnovnu školu završio je u Čepinu, dok je srednju školu, za zanimanje elektrotehničar završio u Elektrotehničkoj i prometnoj školi Osijek. Preddiplomski studij računarstva upisuje na Elektrotehničkom fakultetu Osijek 2006. godine, a isti završava 2009. Iste godine upisuje Diplomski studij računarstva, smjer Procesno računarstvo, a završava ga 2012. godine te stječe zvanje magistar inženjer računarstva. Na Elektrotehničkom fakultetu Osijek zapošljava se u ožujku 2013. godine te paralelno sa zaposlenjem upisuje i Poslijediplomski doktorski studij Elektrotehnike, smjer komunikacije i informatika. Usporedno upisuje i doktorski studij na Sveučilištu u Ghentu u Belgiji, te u veljači 2019. godine brani dvojni doktorat naslova: "Segmentacija i analiza aurikula lijeve srčane pretklijetke iz kardiovaskularnih CT snimaka", čime ostvaruje titulu doktora tehničkih znanosti na Osječkom sveučilištu, te doctor of computer science engineering na Sveučilištu u Ghentu.

https://www.ferit.unios.hr/fakultet/imenik-djelatnika/hleventic#anc

 

Dr. sc. Krešimir Romić - Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Krešimir Romić rođen je 3. travnja 1987. u Osijeku. Osnovnu i srednju školu pohađao je u Valpovu, a školovanje nastavlja na Elektrotehničkom Fakultetu u Osijeku gdje je 2006. godine ostvario izravan upis na preddiplomski studij računarstva. Nakon prve tri godine studija i stjecanja akademskog naziva sveučilišni prvostupnik računarstva, obrazovanje nastavlja 2009. godine na diplomskom studiju računarstva također na Elektrotehničkom Fakultetu u Osijeku. Diplomski studij završava 2011. godine, te stječe zvanje magistar inženjer računarstva. Nakon završenog diplomskog studija pohađa stručno osposobljavanje za rad u Zavodu za informatiku Osijek u trajanju od jedne godine. Po završetku osposobljavanja uspješno polaže državni stručni ispit iz područja informatičkih poslova. Od 2013. godine radi kao asistent na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku, gdje upisuje i poslijediplomski doktorski studij Elektrotehnike. U svom znanstveno-istraživačkom radu bavi se računalnom obradom slike s primjenom u sustavima za pomoć slijepim i slabovidnim osobama. Doktorirao je 11. prosinca 2018. godine obranivši disertaciju pod naslovom Detekcija stepenica i pješačkih prijelaza morfološkom obradom i analizom slike u svrhu usmjeravanja slijepih i slabovidnih osoba. Trenutno radi kao poslijedoktorand na Zavodu za programsko inženjerstvo Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek.

https://www.ferit.unios.hr/fakultet/imenik-djelatnika/kromic#anc