Izazovi u znanosti u sestrinstvu,
predavačica: Željka Stojkov

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 11:00 - 11:45

Organizator:
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek; Fakultet sestrinstva Sl.Brod; Srednja medicinska škola Sl.Brod 3 razred, Ul. Vatroslava Jagića 3a, 35000, Slavonski Brod

Vrsta događanja:
ONLINE PREDAVANJE

Publika:
učenici srednje medicinske škole

Lokacija:
FDMZ, Fakultet sestrinstva Sl.Brod, online putem aplikacije MS Teams

Detalji:

Moderno sestrinstvo je sveobuhvatna aktivnost koja osim skrbi o pacijentu uključuje čitav niz djelovanja u smislu kontinuiranog unapređenja vlastitih spoznaja kao  i primjene novih znanstvenih i praktičnih vještina kojima pomažemo bolesnicima.

Svakodnevna komunikacija s oboljelim osobama i njihovim obiteljima  uključuje čitav niz vještina i znanja, koja moraju biti adekvatno upotrebljena u pravom trenutku, vodeći brigu o stanju bolesnika,  njegovoj dobi, okruženju, mogućnostima njege i tijeku bolesti.   

Primjena novih tehnologija svakako unaprijeđuje procese njege, a  dostupnost znanosti nam omogućava stalnu informiranost o svim najnovijim spoznajama koje koristimo u svakodnevnom radu.

Bolja educiranost poboljšava kvalitetu rada, omogućava nam veće zadovoljstvo i lakoću obavljanja naših obaveza.    

Cilj predavanja je pokazati načine unapređenja  znanja i vještina učenika srednje medicinske škole u svojim budućim znanstvenim i životnim izazovima. 

Biografija:

Željka Stojkov, mag. med. techn.

FDMZ/ katedra za sestrinstvo i palijativnu medicinu

Željka Stojkov, mag. med. techn., rođena 1975. godine u Slavonskom Brodu, gdje je završila Osnovnu i Srednju Medicinsku školu. Od 1994. god. zapošljava se u Općoj Bolnici „Dr. Josip Benčević“. Od 2003.- 2015. godine radi u Intenzivnoj koronarnoj jedinici.2016. imenovana za glavnu sestru Odjela kardiologije.2018. imenovana za  glavnu sestru Službe za internističke djelatnosti. Uz rad završava prediplomski studij sestrinstva pri Zagrebačkom zdravstvenom veleučilištu, 2007. godine i stječe zvanje bacc.med.techn. Godine 2017. završava  Diplomski studij sestrinstva, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo- Osijek i stječe zvanje mag.med.techn. Iste godine primljena je na FDMZ kao asistent.

2013. godine polaže ispit za obavljanje poslova glavnog mentora i mentora za provođenje spec. usavršavanja med. sestara/tehničara izdano od Ministarstva Zdravlja. 2016. godine uključena je kao asistent na kliničko ispitivanje ATPCI.

Tijekom proteklih godina prisustvovala je nizu domaćih i međunarodnih simpozija i tečaja te objavila 5 znanstvenih i stručnih članaka na međunarodnim simpozijima, časopisima i priručniku.

Aktivna je članica HUMS, HKMS i HUKMS (član predsjedničkog odbora).

Aktivno se služi engleskim jezikom u govoru i pismu.