Kultura ponašanja u znanosti - PLAGIJAT,
predavačice: Dubravka Holik, Andrea Milostić-Srb, Danijela Nujić i Mia Viljanac

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 12:00 - 12:45

Organizator:
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Crkvena 21, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
ONLINE PREDAVANJE

Publika:
studenti preddiplomskog i diplomskog studija SESTRINSTVO (Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, I godina)

Lokacija:
FDMZ, Crkvena ulica 21, Osijek - online putem aplikacije MS Teams

Detalji:

Plagijat je literarna krađa, prisvojenje tuđeg autorstva, izdanje tuđeg djela pod svojim imenom; American Association of University Professors (1989): “prisvajanje ideja, metoda ili pisanih riječi drugih, bez ukazivanja na autora, s namjerom da budu prikazani kao originalno djelo prijestupnika”

Vrste plagijarizma su: plagijarizam teksta; plagijarizam ideja;  patchwriting/parafragijarizam; samoplagijarizam ili autoplagijarizam i
neadekvatno parafraziranje.

Kako ćemo najlakše shvatiti što je to plagijat u znanosti?


U znanstvenom i stručnom radu je važnija izvornost rezultata, dok je u književnosti važnija izvornost teksta.
Dr.sc. Nenad Raos s Insitituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, u svom prilogu o plagiranju iz pera navodi:  „Problem s plagijatom u znanosti, kao i u svemu drugome, svodi se na originalnost. Koliko su naši rezultati i naš pristup problemu originalni? Nitko neće proglasiti plagijatom epidemiološko istraživanje koje je provedeno istim metodama i pokazalo u biti jednake rezultate kao i prethodno istraživanje, uz uvjet da je to prethodno istraživanje navedeno.“
Postoje mnogi znanstveni radovi koji se temelje na istim principima, istim metodama istraživanja, čak i istim eksperimentima, no krajnji rezultat je nedvojbeno originalan.
Prema tome, možemo zaključiti kako u znanstvenom radu nije bitno da li se rečenice preklapaju, bitno je da je rezultat originalan.

 

Biografija:

Predavačice:

Dr.sc Dubravka Holik, dr. med. - Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Katedra za Javno zdravstvo, humanističke i društvene znanosti u biomedicini

Dubravka Holik, rođena je 12.03.1965. godine u Osijeku, završila je  Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studij medicine u Osijeku (1990.) 2008. godine- magistar znanosti, te 2019.godine doktor znanosti znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicine znanosti Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek. Radno iskustvo: Dom zdravlja Osijek, liječnik u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (1990. – 1995. god.); od 1995.godine do 2015. godine radila sam viši stručni suradnik u farmaceutskoj tvrtki Abbvie (predstavništvo u Zagrebu), od 2015.-2019. godine asistent na Katedri za Javno zdravstvo, Medicinski fakultet Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku, te od 2019. godine asistent na katedri za javno zdravstvo, humanističke i društvene znanosti u biomedicini. Sudjeluje u izvođenju nastave, suradnik na projektima ( VIF-2015, Mefos-6, VIF-2016, Mefos-18); dobitnik je Dekanove nagrada za godišnji seminarski rad u 2015. i 2016. godini. Sudionik brojnih međunarodnih i domaćih stručnih kongresa (kardioloških, internističkih i anestezioloških).

 

Doc. dr. sc. Andrea Milostić- Srb - Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Katedra za biologiju i kemiju

Andrea Milostić-Srb, rođena sam 23.08.1967. godine u Osijeku, pohađala sam srednju školu CUO „Braća Ribar“ i srednju glazbenu školu Franjo Kuhač, smjer – klavir. Završila sam Biologiju na Odjelu za Biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku. Radila sam kao klinički embriolog i voditelj Laboratorija za humanu reprodukciju u KBC Osijek. Doktorirala sam 2008. na PMF-u Zagreb, a izabrana sam u Docenta 2015. godine na Medicinskom fakultetu Osijek. Od 21.12.2018. godine radim kao Docent na Katedri za biologiju na FDMZ, Osijek, te aktivno sudjelujem u izvođenju nastave.

 

Danijela Nujić, dr. med. - Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Katedra za Javno zdravstvo, humanističke i društvene znanosti u biomedicini

Danijela Nujić (djevojački Tavić) rođena je 08.11.1990. u Osijeku. U I. gimnaziji u Osijeku maturira 2009. te upisuje Medicinski fakultet u Osijeku, koji završava 2015. godine. Tijekom fakulteta aktivno uči njemački jezik te usavršava engleski jezik. Diplomski rad piše uz mentorstvo profesora doktora znanosti Josipa Milasa pod naslovom Pokazatelji financijskog poslovanja HZZO-a od 2000. do 2014. godine. Pripravnički staž odrađuje u KBC-u Osijek te se potom zapošljava u ordinaciji obiteljske medicine u Orahovici gdje radi od 5. mjeseca 2016. do kraja 10. mjeseca 2016. godine, nakon čega počinje raditi na Medicinskom fakultetu u Osijeku kao asistent na Katedri za javno zdravstvo. Od 12. mjeseca 2017. godine zapošljava se i na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek kao asistent. 2018. godine započinje specijalizaciju iz Epidemiologije, a 2019. godine završava Poslijediplomski specijalistički studij iz epidemiologije.

 

Mia Viljanac - student Preddiplomskog studija Sestrinstvo - Nova Gradiška, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo

Rođena sam u Osijeku 19.03.1999. Godine 2018. završila sam srednju medicinsku školu s petogodišnjim programom, te sam s time stekla naziv medicinska sestra / tehničar opće njege. Prolazila sam s odličnim uspjehom, imam položen stručni ispit. Odmah po završetku srednje medicinske škole stupila sam u radni odnos. Radim kao medicinska sestra u Jedinici intenzivnog liječenja internističkih bolesnika, Klinika za unutarnje bolesti, u KBC Osijek. Također sam student prve godine prediplomskog studija sestrinstva u Novoj Gradiški (Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku).