TEORIJE ZDRAVSTVENE NJEGE - OSNOVA ZA PROFESIJU, ZNANSTVENI PRISTUP I KVALITETU ZDRAVSTVENE SKRBI,
autori: Štefica Mikšić, Jasenka Vujanić, Željko Mudri i Jadranka Plužarić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 8:00 - 16:00
utorak 11.5.2021., 8:00 - 16:00
srijeda 12.5.2021., 8:00 - 16:00
četvrtak 13.5.2021., 8:00 - 16:00
petak 14.5.2021., 8:00 - 16:00
subota 15.5.2021., 8:00 - 16:00

Organizator:
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Crkvena 21, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Poster

Publika:
učenici srednjih škola, studenti preddiplomskog i diplomskog studija sestrinstvo te poslijediplomskog studija

Lokacija:
FDMZ, Crkvena 21, Osijek - dvorište

Detalji:

Teorije zdravstvene njege pružaju osnovu sestrinskoj profesiji i znanstvenom pristupu u zdravstvenoj njezi. Sestrinstvo se poput drugih zdravstvenih profesija temelji na idealu pružanja skrbi u svrhu koristi za čovječanstvo. U jezgri vrednota sestrinstva prevladava ideal nesebične skrbi koji je vođen teorijom, istraživanjima i etičkim kodeksom.

Teoretičari sestrinstva poput Jean Watson, Madeleine Leininger, Anne Boykin i Kristen Swanson su dodatno potvrdili važnost skrbi za profesiju putem filozofskih rasprava, razvoja teorija i inovativnih istraživanja, te podsjetili kako je skrb bitan element za pružanje kvalitetne zdravstvene njege.

Cilj je prikazati teorije zdravstvene njege te istaknuti njihov značaj za obrazovanje, istraživanje i kliničku praksu.

Aktivnost obuhvaća izradu postera koji će biti izložen i prezentiran u prostoru Zavoda za sestrinstvo „Prof. dr. sc. Radivoje Radić“.

Ciljna publika bit će učenici srednjih škola, studenti preddiplomskog i diplomskog studija sestrinstvo te poslijediplomskog studija. Važno je učenike i studente, koji tek ulaze u obrazovni program, upoznati s teorijama zdravstvene njege i njihovom značaju za kliničku praksu. Studente diplomskog i poslijediplomskog studija podsjetiti  na važnost teorija za profesiju i njihov značaj u obrazovanju,  istraživanju i unaprijeđenju sestrinske skrbi.

 

Biografija:

Doc. dr. sc. Štefica Mikšić -  Predsjednica katedre za sestrinstvo i  palijativnu medicinu

Rođena je 1964. godine u Đakovu. Doktorirala je na Poslijediplomskom doktorskom studiju Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja Kliničke medicinske znanosti, grane Sestrinstvo. Zaposlenik je Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo. Sudjeluje u izvođenju nastave na Sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju Sestrinstva u Osijeku. Aktivno je sudjelovala na brojnim domaćim i međunarodnim skupovima. Autorica je više radova i poglavlja u knjigama o palijativnoj skrbi. Članica je Hrvatske komore medicinskih sestara (HKMS), Hrvatske udruge medicinskih sestara (HUMS-a), Hrvatskog društva za palijativnu medicinu (HDPM), Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) te Udruge medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju (UMSTHN). Volonterskim radom se bavi od 1996.

Jasenka Vujanić, mag.med.techn. – Predavač iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane sestrinstvo

Rođena 28. 07. 1968. godine. Završila je diplomski studij sestrinstvo 17. prosinca 2012. godine. Doktorand na Medicinskom fakultetu Osijek, Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Od 1987. do 1995. zaposlena je na Odjelu za ortopediju Opće bolnice Osijek. Od 1995. do 2019. radila je kao nastavnik u Medicinskoj školi Osijek. Napredovala u zvanje profesor savjetnik. Voditeljica MŽSV za nastavnike u programu medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege od 2012. -2019. godine. Njezina su područja istraživanja teorije zdravstvene njege i njihova primjene u obrazovanju, istraživanjima i kliničkoj praksi. Završila je niz medicinskih i pedagoških i tečajeva te aktivno sudjelovao na domaćim i stranim stručnim i znanstvenim skupovima i projektima. Član je Hrvatske udruge medicinskih sestara (HUMS-a), Hrvatske komore medicinskih sestra (HKMS). Bila je član radne skupine pri Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja za sdržajnu analizu kurikuluma. Aktivno sudjelovala u IPA projektu; Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s promjenjivim potrebama tržišta rada/gospodarstva te održala edukacije za nastavnike prema novom modelu stručnog usavršavanja ASOO-a u okviru ESF-ova projekta.

Željko Mudri, bacc. med. techn. - student diplomskog studija sestrinstvo

Rođen je 08.04.1996. u Slavonski Brod. Student je diplomskog studija sestrinstvo u Osijeku. Aktivan u studentskom zboru, pohađao više simpozija i radionica.

Listopad 2018, Vukovar, simpozij s međunarodnim sudjelovanjem „Bol – 5. vitalni znak, palijativna skrb u rješavanju patnje“, izlaganje autorskog istraživačkog rada na temu „Kvaliteta života bolesnika u palijativnoj stacionarnoj skrbi “ rujan 2018, Osijek, znanstvena konferencija „SUVREMENO SESTRINSTVO: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina, član organizacijskog i provedbenog tima lipanj 2016, Rijeka, Interdisciplinarni simpozij „In Health, izlaganje rada na temu „Stupanj adipoznosti u studenata prve godine sveučilišnog preddiplomskog studija sestrinstva u Osijeku“ – aktivni sudionik simpozija Svibanj 2015, Slavonski Brod, autor muzejske izložbe „Povijest uniformi medicinskih sestara“, Muzej Brodskog Posavlja  travanj 2015, Slavonski Brod, koordinator i predavač u sklopu Edukativne javnozdravstvene kampanje „Oživi me“.

Jadranka Plužarić, mag. med.techn. - Viši predavač iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane sestrinstvo

Rođena 14.01 1960 godine u Osijeku., gdje 1979. završava srednju školu za medicinske sestre. 1986. Na Višoj školi za medicinske sestre 1986. stječe naziv viša medicinska sestra, a 2003. prvostupnica sestrinstva. 2008. završava diplomski specijalistički studij „Menadžment u sestrinstvu“na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, a nakon završenog Sveučilišnog diplomskog studija  sestrinstva, 2012. godine, na Medicinskom fakultetu u Osijeku, upisuje poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo. Nakon godinu dana rada kao medicinska sestra na Odjelu za unutarnje bolesti tadašnje Opće bolnice u Osijeku, 1980. godine zapošljava se kao glavna sestra u Industrijskoj ambulanti.1995. pokreće privatnu praksu, a 1996. osniva Ustanovu za zdravstvenu njegu u kući. Od 2009. godine radi kao viši predavač na Studiju sestrinstva  Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku.

Poseban interes pokazuje za skrb o starijim osobama što pokazuje stručnim usavršavanjem i aktivnim sudjelovanjem na brojnim  stručnim i znanstvenim skupovima u području gerontologije i gerijatrije. Članica je radne skupine za izradu kataloga znanja i izradu pitanja za nacionalne ispite iz predmeta Zdravstvena njega; Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.