TEORIJA SKRBI JEAN WATSON,
autori: Jasenka Vujanić, Robert Lovrić, Štefica Mikšić i Ivana Barać

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 8:00 - 16:00
utorak 11.5.2021., 8:00 - 16:00
srijeda 12.5.2021., 8:00 - 16:00
četvrtak 13.5.2021., 8:00 - 16:00
petak 14.5.2021., 8:00 - 16:00
subota 15.5.2021., 8:00 - 16:00

Organizator:
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Crkvena 21, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Poster

Publika:
učenici srednjih škola, studenti preddiplomskog i diplomskog studija sestrinstvo te poslijediplomskog studija

Lokacija:
FDMZ, Crkvena 21, Osijek - dvorište

Detalji:

Sadašnja kriza u svezi s pitanjima kvalitete i osiguravanja skrbi privukle su pozornost zdravstvenih djelatnika prema skrbi. U posljednjih nekoliko desetljeća uslijedile su filozofske rasprave, istraživanja i razvoj teorije kako bi definirali koncept skrbi, objasnili postupke skrbi i utvrdili rezultate skrbi za pacijente, obitelji, medicinske sestre, organizacije i društvo.

Promjene u sustavu pružanja zdravstvene zaštite u svijetu dovele su do povećanja djelokruga rada medicinske sestre kao i do povećanog opsega poslova koje obavlja, što rezultira otuđenjem odnosa između zdravstvenih djelatnika i pacijenata te gubitkom kulture pružanja skrbi. Rezultati kulture nepružanja skrbi su narušavanje kvalitete i sigurnosti i mogućnosti za medicinske pogreške. Unatoč takvim promjenama medicinske sestre moraju pronaći način kako očuvati pružanje skrbi u sklopu zbrinjavanja pacijenta, a Teorija skrbi koju je postavila Jean Watson nezaobilazna je u ostvarivanju toga cilja.

Cilj je aktivnosti prikazati Teoriju skrbi Jean Watson i njezin značaj za unaprjeđenje pružanja skrbi u kliničkoj praksi, obrazovanju i istraživanju.

Aktivnost obuhvaća izradu postera koji će biti izložen i prezentiran u prostoru Zavoda za sestrinstvo „Prof. dr. sc. Radivoje Radić“.

Ciljna publika bit će učenici medicinske škole, studenti preddiplomskog i diplomskog studija sestrinstvo te poslijediplomskog studija.

 

Biografija:

Jasenka Vujanić, mag. med. techn. - Predavač iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane sestrinstvo

Rođena 28. 07. 1968. godine. Završila je diplomski studij sestrinstvo 17. prosinca 2012. godine. Doktorand na Medicinskom fakultetu Osijek, Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Od 1987. do 1995. zaposlena je na Odjelu za ortopediju Opće bolnice Osijek. Od 1995. do 2019. radila kao nastavnik u Medicinskoj školi Osijek. Napredovala u zvanje profesor savjetnik. Voditeljica MŽSV za nastavnike u programu medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege od 2012. -2019. godine. Njezina su područja istraživanja teorije zdravstvene njege i njihova primjene u obrazovanju, istraživanjima i kliničkoj praksi. Završila je niz medicinskih i pedagoških i tečajeva te aktivno sudjelovao na domaćim i stranim stručnim i znanstvenim skupovima. Član je Hrvatske udruge medicinskih sestara (HUMS-a), Hrvatske komore medicinskih sestra (HKMS). Bila je član radne skupine pri Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja za sadržajnu analizu kurikuluma. Aktivno sudjelovala u IPA projektu; Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s promjenjivim potrebama tržišta rada/gospodarstva te održavala edukacije za nastavnike prema novom modelu stručnog usavršavanja ASOO-a u okviru ESF-ova projekta.

Doc. dr. sc. Robert Lovrić - Predstojnik zavoda za sestrinstvo „Prof. dr. sc. Radivoje Radić“

Završio je poslijediplomski doktorski studij 12. siječnja 2016. godine, na Medicinskom fakultetu Osijek, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Od 1994. do 2015. godine bio je zaposlen na Klinici za pedijatriju, Kliničke bolnice Osijek. Od 2015. do 2018. godine radio je kao nastavnik u Medicinskoj školi Osijek. Od 2007. godine sudjeluje u nastavi na Medicinskom fakultetu u Osijeku. Njegova su područja istraživanja obrazovanje i mentorstvo u sestrinstvu, evaluacija kliničke nastave i pedijatrijska zdravstvena skrb. Od travnja 2018. godine je docent i predstojnik Zavoda za sestrinstvo „prof. dr. sc. Radivoje Radić“ na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Objavio je više od 50 znanstvenih i stručnih publikacija i kongresnih priopćenja. Član je uredničkog odbora i recenzent više međunarodnih znanstvenih časopisa. Završio je niz medicinskih programa i tečajeva te aktivno sudjelovao na brojnim domaćim i stranim stručnim i znanstvenim skupovima i projektima. Član je međunarodne znanstvene grupe Udina-C, član radne skupine pri Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja te član drugih hrvatskih i inozemnih stručnih i znanstvenih organizacija. Osvojio je više počasti i nagrada za doprinos i promociju sestrinstva u Republici Hrvatskoj.

Doc. dr. sc. Štefica Mikšić - Predsjednica katedre za sestrinstvo i palijativnu medicinu

Rođena je 1964. godine u Đakovu. Doktorirala je na Poslijediplomskom doktorskom studiju Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja Kliničke medicinske znanosti, grane Sestrinstvo. Zaposlenik je Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo. Sudjeluje u izvođenju nastave na Sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju Sestrinstva u Osijeku. Aktivno je sudjelovala na brojnim domaćim i međunarodnim skupovima. Autorica je više radova i poglavlja u knjigama o palijativnoj skrbi. Članica je Hrvatske komore medicinskih sestara (HKMS), Hrvatske udruge medicinskih sestara (HUMS-a), Hrvatskog društva za palijativnu medicinu (HDPM), Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) te Udruge medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju (UMSTHN). Volonterskim radom se bavi od 1996.

Dr sc. Ivana Barać - Viši predavač iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane sestrinstvo

Zaposlena je na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, na Sveučilišnom studiju Sestrinstvo, radnom mjestu višeg predavača. Rođena je 1977. godine u Osijeku. Završila je Filozofski fakultet u Osijeku za profesora psihologije. 2019. godine stekla je znanstveno zvanje doktora znanosti na Medicinskom fakultetu u Osijeku. Radila je kao nastavnica predmeta zdravstvene njege u Medicinskoj školi te od 2009. godine radi kao predavač na predmetima zdravstvene njege na Sveučilišnom diplomskom studiju Sestrinstvo. Godine 2015. izabrana u naslov višeg predavača. Tijekom rada ima brojne profesionalne aktivnosti i stručna usavršavanja kroz aktivno sudjelovanje na Međunarodnim kongresima, konferencijama, simpozijima iz područja sestrinske skrbi, zdravstvene njege kao i psihologije. Bila je članica radne skupine za izradu kataloga znanja i izradu pitanja za nacionalne ispite i buduću državnu maturu iz predmeta Zdravstvena njega; Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja kao i članica Upravljačkog odbora pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta za projekt:podizanje znanja i vještina medicinskih sestara i primalja i ujednačavanje obrazovnih programa sa Direktivom 2005/36/EK. Aktivno poznaje engleski i njemački jezik u govoru i pismu, te ima položen ECDL diplomu. Članica je Hrvatske Komore medicinskih sestara i tehničara, Hrvatskog psihološkog društva te volonter u savjetovalištu za psihološku pomoć.