Na temeljima Strossmayerove vizije - Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti,
autori: Petra Pantalon, Meri Reili, Jelena Jakab i Aleksandar Včev

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 8:00 - 16:00
utorak 11.5.2021., 8:00 - 16:00
srijeda 12.5.2021., 8:00 - 16:00
četvrtak 13.5.2021., 8:00 - 16:00
petak 14.5.2021., 8:00 - 16:00
subota 15.5.2021., 8:00 - 16:00

Organizator:
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Crkvena 21, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Poster

Publika:
studenti i građanstvo

Lokacija:
FDMZ, Crkvena 21, Osijek - dvorište

Detalji:

Josip Juraj Strossmayer je kao revan promicatelj znanosti nastojao hrvatskom narodu podariti odgojno-obrazovne i istraživačke ustanove, sveučilište te slikarsku zbirku i na taj način im približiti i znanost i umjetnost. Bio je zahvalan svom narodu, koji je i u neimaštini izdvajao vlastita sredstva za znanost i umjetnost. Podupirao je mlade umjetničke i znanstvene naraštaje. Temelje za osnutak Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti je položio upravo Josip Juraj Strossmayer, 10. prosinca 1860., kada je prvoj Banskoj konferenciji uputio pismenu darovnicu i dao novčani prilog (50.000 forinti) nužan za zakladu akademije. Sabor je na njegov prijedlog istoga dana izabrao odbor koji će izraditi statut Akademije, s jasnim određenjem njezine svrhe i ustroja. Biskup Strossmayer dao je također inicijativu za gradnju Akademijine palače na Zrinjevcu u kojoj će se smjestiti i njegova galerija slika. On je darovao i četvrtinu cijeloga iznosa za gradnju palače. Iako je preminuo prije više od 100 godina, danas se može reći da Hrvatska svoj kulturni identitet i razvoj znanosti i umjetnosti duguje upravo njemu.

 

Biografija:

Petra Pantalon - studentica 4. godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog studija dentalne medicine, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

Petra Pantalon, rođena je 08.04.1994. u Zadru. Pohađala je OŠ Stanovi u Zadru, a školovanje nastavlja u Gimnaziji Franje Petrića (MIOC). Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo upisuje u prvoj generaciji studenata u studenom 2016. godine. Od 2017.-2019. je obnašala dužnost Predsjednice Studentskog zbora FDMZ i sudjelova u radu Fakulteta kao član Fakultetskog vijeća FDMZ,a od 2019. godine do sad obnaša dužnost zamjenice Predsjednika SZ FDMZ.  Od 2019. je i član u Odboru za nastavu i studente Fakulteta, a od listopada 2019. je član Sveučilišnog zbora Josipa Jurja Strossmayera. U listopadu 2019. aktivno sudjeluje na Montenegrin International Medical Summit u Podgorici i osvaja nagradu Znanstvenog odobra za najbolji rad pod naslovom “ Znanja i stavovi pacijenata o dentalnim implantatima kao terapijskom rješenju nakon ekstrakcije zuba”. U prosincu 2019. sudjeluje na 4. Simpoziju studenata dentalne medicine u organizaciji Stomatološkog fakulteta u Zagrebu.

 

Meri Reili - studentica 1. godine diplomskog studija Fizioterapije u Orahovici, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

Meri Reili, rođena 12.9.1997. u Virovitici. Pohađala je Osnovnu školu Josipa Kozarca u Slatini. Školovanje nastavlja u Pakracu u Srednjoj školi Pakrac za smjer fizioterapeutski tehničar. Stručnu praksu odrađivala je u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Lipik. 2016. godine upisuje prvu godinu sveučilišnog preddiplomskog studija smjer Fizioterapija na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo, u lipnju 2019. je obranila završni rad i stekla naziv prvostupnica fizioterapije. Tijekom preddiplomskog studija, dvije godine uzastopno sudjeluje u Festivalu znanosti, te u lipnju 2019. sudjeluje na 2nd International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences u Istanbulu kao autor radova Physical activity as everyday prevention of hypertension i Ergometic stress test as part of cardiac rehabilitation. 2017. – 2019. Predstavnica Studentskog zbora i član Fakultetskog vijeća Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, a od 2019. član u Odboru za nastavu i studente Fakulteta. Sada je studentica prve godine diplomskog studija smjer Fizioterapija u Orahovici na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo. Svoj doprinos nastavlja u studenom 2019. na IV Studentskom kongresu „HRANA-ISHRANA-ZDRAVLJE“ s radom Prehrana u odnosu na upalne bolesti crijeva pod mentorstvom Marinka Žulja, dr. med.

 

Jelena Jakab - Asistent, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo

Jelena Jakab, rođena 15. travnja 1991. godine. Nakon završene opće gimnazije u Vinkovcima, 2009. Godine upisuje studij medicine u Osijeku. Za vrijeme studiranja sudjeluje u različitim znanstvenim manifestacijama kao što su Tjedan mozga i Festival znanosti; bila je članica studentske udruge osječkih studenata medicine i pjevačkog zbora Medicinskog fakulteta Osijek; sudjelovala je u programima razmjene studenata Erasmus+ i IFMSA. Diplomirala je 2015. godine i time stekla titulu doktora medicine te iste godine odradila pripravnički staž u KBC Osijek. U travnju 2016. zapošljava se u Zavodu za integrativnu medicinu na Medicinskom fakultetu Osijek, od listopada 2017. zaposlena je kao asistent na Katedri za patofiziologiju i fiziologiju s imunologijom na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, te kao asistent na Katedri za internu medicinu, obiteljsku medicinu i povijest medicine na Medicinskom fakultetu Osijek. Osim nastavnom, bavi se i znanstvenom djelatnošću objavivši nekoliko znanstvenih radova i sudjelovanjem na brojnim stručnim i znanstvenim skupovima i tečajevima. Članica je fakultetskog vijeća Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo te Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera. Specijalizantica je kardiologije od veljače 2017. godine., studentica je posljediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo te poslijediplomskih specijalističkih studija Kardiologija i Opća interna medicina na Medicinskom fakultetu Osijek.

 

Aleksandar Včev - Dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo

Prof. dr. sc. Aleksandar Včev rođen je 1960. godine u Orahovici. Studij medicine završio je 1985. godine, magistrirao na Poslijediplomskom studiju iz Kliničke patofiziologije 1989. godine, te doktorirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 1994. godine. Specijalizaciju iz interne medicine završio je 1993. godine, a subspecijalizaciju iz gastroenterologije i titulu primarijusa stekao je 2004. godine. Izvršavao je dužnost ravnatelja Kliničke bolnice Osijek u periodu od 2001.-2003. i u 2005. godini. Na Medicinskom fakultetu radio je kao znanstveni novak i stručni suradnik u Katedri za patološku fiziologiju od 1986. do 1989. godine, od 1996. kao viši asistent na Katedri za internu medicinu. Za docenta u istoj Katedri izabran je 1999., za izvanrednog profesora 2003., a za redovitog profesora i znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, polja Kliničke medicinske znanosti 2006. godine. Znanstveni savjetnik u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, polju Temeljne medicinske znanosti postao je 2009 godine. Za redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, polja Kliničke medicinske znanosti izabran je 2011. godine, a iz polja Temeljne medicinske znanosti 2019. godine. Obnašao je funkciju predsjednika Katedre za internu medicinu Medicinskog fakulteta od 2004. do 2018. godine, prodekana za nastavu i odnose sa studentima Medicinskog fakulteta Osijek od 2005. do 2009. godine, te dekana Medicinskog fakulteta od 2009. do 2017. godine. Trenutno obnaša dužnost dekana Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, te predsjednika Katedre za patofiziologiju i fiziologiju s imunologijom. Na oba fakulteta član je nekoliko Odbora i Povjerenstava. Mentorirao je preko 50 završnih i diplomskih radova te preko 10 doktorskih disertacija. Sudjeluje kao suradnik, istraživač i voditelj na nekoliko znanstvenih projekata, član je znanstvenog organizacijskog tima brojnih kongresa i konferencija, i član uredništva nekoliko znanstvenih i stručnih časopisa. Od 2014. godine redoviti je član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, a od 2017. godine je redoviti član Europske akademije znanosti i umjetnosti. Objavio je preko 120 radova u časopisima koji se indeksiraju u Current Contenstu i SCI-Expanded, te u časopisima koji se indeksiraju u drugim međunarodnim indeksnim publikacijama. Radovi su citirani prema online bazi podataka Web of Science ukupno 804 puta, prema Google Scholaru 1389 puta. Autor je i urednik nekoliko sveučilišnih udžbenika i priručnika.