Fizioterapija temeljena na dokazima,
autori: Marija Crnković, Sonja Iža, Anđela Grgić i Valentina Krka

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 8:00 - 16:00
utorak 11.5.2021., 8:00 - 16:00
srijeda 12.5.2021., 8:00 - 16:00
četvrtak 13.5.2021., 8:00 - 16:00
petak 14.5.2021., 8:00 - 16:00
subota 15.5.2021., 8:00 - 16:00

Organizator:
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Studij fizioterapije u Orahovici, Bana Josipa Jelačića 19A

Vrsta događanja:
Poster

Publika:
studenti fizioterapije Stručnog i Sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studija Fizioterapije Srednje medicinske škole - smjer fizioterapeutski tehničar

Lokacija:
FDMZ, Studij fizioterapije u Orahovici, Bana Josipa Jelačića 19A, dvorište fakulteta

Detalji:

Napravljena je sveobuhvatna pretraga u bazama podataka s ciljem da se obuhvate studije koje istražuju mogućnost liječenja fizioterapijom. Ovaj sustavni pregled podijelio je fizioterapijske strategije na preporučene, nepreporučene i one bez preporuke koristeći jednu smjernicu kliničke prakse koja je označena kao primarna.  Nakon proučavanja velikog broja naslova, sažetaka i izvješća, uključeni su radovi u kojima su ispitivani odabiri fizioterapeutskih strategija za liječenje: bolova u donjem dijelu leđa, boli u koljenima, bolova u vratu i trzajnih ozljeda vrata, boli u stopalu ili gležnju, boli u ramenu, stanja prije ili poslije artroplastike koljena i onih ostalih mišićno-koštanih i ortopedskih stanja. S obzirom na dobivene podatke iz anketa fizioterapeuta te kliničkih bilješki i podataka dobivenih od pacijenata, moguće je zaključiti da fizioterapeuti često ne slijede smjernice temeljene na dokazima.

 

Biografija:

Marija Crnković, dipl.physioth.

Marija Crnković, rođena 6.2.1986. godine, živi u Vinkovcima. Nakon srednjoškolskog obrazovanja u Gimnaziji ''Matije Antuna Reljkovića'' u Vinkovcima upisuje Studij fizioterapije na Veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru gdje je diplomirala 2008. godine. Nakon odrađenog pripravničkog staža u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Lipik polaže stručni ispit i stječe stručnu osposobljenost za samostalan rad. Zainteresirana je za dodatnu edukaciju pa je položila PNF tečaj, K taping tečaj, Prenatalno i postnatalno vježbanje, MSTR manipulaciju ožiljaka. Završila je Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a u studenom 2015. godine položila je Stručni ispit za strukovnu učiteljicu. Stručni specijalistički diplomski studij Preventivne fizioterapije upisuje 2016. godine na Veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru, a diplomirala je 2018 godine. Na Veleučilištu Lavoslav Ružička radi kao vanjski suradnik na više kolegija: Metode fizioterapije u sportu i rekreaciji I, Terapijske vježbe u oporavku ozljeda lokomotornog sustava, Fizioterapijske vještine I, Fizioterapijske vještine II. Sudjeluje na sastancima i radionicama Međužupanijskog stručnog vijeća- stručni aktiv nastavnika u programu Fizioterapeutski tehničar/ka, te stručnim skupovima i stalno nadograđuje znanje dodatnim edukacijama. U slobodno vrijeme voli putovati, čitati ''krimi'' literaturu, te ponekad vježbati.

Sonja Iža, dipl. physioth.

Sonja Iža živi u Osijeku, rođena 3. ožujka 1991. god. Nakon srednjoškolskog obrazovanja u Medicinskoj školi smjer fizioterapeut, studirala na Veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru gdje je i diplomirala 2018. godine i stekla zvanje diplomirane fizioterapeutkinje. Vanjski je suradnik na Veleučilištu u Vukovaru na kolegiju Fizioterapijske vještine I- osnove manualne  terapije i fizioterapijske vježbe. Usavršavala se u području fizioterapije kroz razne tečajeve: Kinesiotaping (KT1 & KT2), Mirror therapija, prenatalno vježbanje, MSTR tretman ožiljaka, Emmett tehnika i manualna limfna drenaža i maderoterapija lica. Certificirani je Emmett terapeut, voditeljica nordijskog hodanja, te je uz ove tečajeve završila i edukacije o akupunkturi, homeopatiji i kvantnoj medicini.

Doc. dr.sc. Anđela Grgić, dr. med.

Anđela Grgić (rođ. Marić) živi u Osijeku, rođena 10. veljače 1986. god. Nakon srednjoškolskog obrazovanja u Općoj gimnaziji Osijek, studirala na Medicinskom fakultetu Osijek gdje je i diplomirala 2010. godine, a potom odrađivala pripravnički staž doktora medicine pri KBC Osijek. Od rujna 2010. god. pohađala Poslijediplomski studij Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Osijek, te je akademski stupanj doktora znanosti stekla 6. travnja 2017. pod mentorstvom prof. dr. sc. Roberta Selthofera. Od ožujka 2012. god. zaposlena je kao asistent suradnik na Medicinskom fakultetu Osijek, a od srpnja 2018. u znanstvenom zvanju i radnom mjestu docenta na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek gdje je nositelj nekoliko kolegija na studiju Dentalne medicine, Fizioterapije i Sestrinstva. Usporedno s obvezama na sveučilišnom radnom mjestu odrađuje specijalističko usavršavanje iz grane Fizikalna medicina i rehabilitacija. Aktivna je sudionica više domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova te polaznica tečajeva stalnog medicinskog usavršavanja. U slobodno vrijeme obožava putovati sa suprugom, kuhati i baviti se sportom.

Valentina Krka, bacc. physioth.

Valentina Krka živi u Splitu, rođena 02. kolovoza 1996. godine. Srednju školu - Opća gimnazija “Marko Marulić“ pohađa u Splitu te intenzivno volontira u radu s djecom. Po završetku srednjoškolskog obrazovanja odlazi u Zagreb te pri Zdravstvenom veleučilištu studira na preddiplomskom stručnom studiju fizioterapije. 2018. godine brani završni rad na temu “Ignoriranje boli kod sportaša“ i stječe naziv prvostupnice fizioterapije. Od listopada 2018.

godine pohađa diplomski studij fizioterapije pri Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo. Usporedno s obavezama na studiju fizioterapije od rujna 2019. upisuje program Pedagoško- psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe na Filozofskom fakultetu Osijek. Slobodno vrijeme voli provoditi sa svojom obitelji, prijateljima, dodatno se educirati i baviti sportom.