Autorska prava i plagijat,
autorice: Sonja Iža, Marija Crnković, Marija Vulić i Anđela Grgić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 8:00 - 16:00
utorak 11.5.2021., 8:00 - 16:00
srijeda 12.5.2021., 8:00 - 16:00
četvrtak 13.5.2021., 8:00 - 16:00
petak 14.5.2021., 8:00 - 16:00
subota 15.5.2021., 8:00 - 16:00

Organizator:
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Crkvena 21, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Poster

Publika:
opća populacija, studenti stručnih i sveučilišnih studija

Lokacija:
FDMZ, Crkvena 21, Osijek - dvorište

Detalji:

Autorsko pravo predstavlja temelj intelektualnog vlasništva svakog pojedinca, pripada isključivo stvaratelju određenog djela, zato je važno osigurati valjan pravni okvir kojim se ta prava reguliraju. Danas, u vrijeme velikog tehnološkog razvoja, bilježi se sve veći broj povreda autorskih prava.
Plagijat predstavlja znanstveno, umjetničko, književno ili drugo djelo nastalo prepisivanjem u cjelini, u bitnim ili prepoznatljivim dijelovima i samim prisvajanjem tuđeg rada u vlastiti bez navođenja autorstva ili izvornika.
Krivotvorenje i prijevara postaju sve češći oblici ponašanja u našem društvu, čemu svjedoči velik broj otkrivenih plagijata istaknutih znanstvenika i političara. Došlo je vrijeme za promjenu. Za otkrivanje plagiarizma postoje razni alati kao što su PaperRater, Plagium, Plagiarisma i Dupli Checker koji su jedni od najboljih besplatnih alata za to. Sofisticirani sustav za provjeru plagiranja radova zove se Turnitin, on traga za potencijalno neoriginalnim materijalom, te ima licencirani ugovor za pretragu znanstvenih radova uključujući 35 milijuna specijaliziranih web stranica.

Biografija:

Sonja Iža, dipl. physioth.

Sonja Iža živi u Osijeku, rođena 3. ožujka 1991. god. Nakon srednjoškolskog obrazovanja u Medicinskoj školi u Osijeku smjer fizioterapeutski tehničar, studirala je na Veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru gdje je i diplomirala 2018. godine i stekla zvanje diplomirane fizioterapeutkinje. Vanjski je suradnik na Veleučilištu u Vukovaru na kolegiju Fizioterapijske vještine I- osnove manualne terapije i fizioterapijske vježbe. Usavršavala se u području fizioterapije kroz razne tečajeve: Kinesiotaping (KT1 & KT2), Mirror therapija, prenatalno vježbanje, MSTR tretman ožiljaka, Emmett tehnika i manualna limfna drenaža i maderoterapija lica. Certificirani je Emmett terapeut, voditeljica nordijskog hodanja, te je uz ove tečajeve završila i edukacije o akupunkturi, homeopatiji i kvantnoj medicini. Slobodno vrijeme provodi sa svojim kćerima Karlom i Tiom.

Marija Crnković, dipl.physioth.

Marija Crnković, rođena 6.2.1986. godine, živi u Vinkovcima. Nakon srednjoškolskog obrazovanja u Gimnaziji ''Matije Antuna Reljkovića'' u Vinkovcima upisuje Studij fizioterapije na Veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru gdje je diplomirala 2008. godine. Nakon odrađenog pripravničkog staža u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Lipik polaže stručni ispit i stječe stručnu osposobljenost za samostalan rad. Zainteresirana je za dodatnu edukaciju, pa je položila PNF tečaj, K taping tečaj, Prenatalno i postnatalno vježbanje, MSTR manipulaciju ožiljaka. Završila je Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a u studenom 2015. godine položila je Stručni ispit za strukovnu učiteljicu. 2018 godine je diplomirala na Veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru. Na Veleučilištu Lavoslav Ružička radi kao vanjski suradnik na više kolegija: Metode fizioterapije u sportu i rekreaciji I, Terapijske vježbe u oporavku ozljeda lokomotornog sustava, Fizioterapijske vještine I, Fizioterapijske vještine II. Sudjeluje na sastancima i radionicama Međužupanijskog stručnog vijeća fizioterapeuta te stručnim skupovima i stalno nadograđuje znanje dodatnim edukacijama. U slobodno vrijeme voli putovati, čitati ''krimi'' literaturu te ponekad vježbati.

Marija Vulić, bacc. physioth.

Marija Vulić rođena je 30.03.1995. godine, a živi u Đakovu. Nakon srednjoškolskog obrazovanja u Općoj gimnaziji Đakovo, upisuje Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, smjer fizioterapija, koji je diplomirala 2018. godine. Tijekom studiranja radila je kao demostratorica iz dva kolegija. 2016./2017. godine bila je demonstratorica iz kolegija „Fizioterapijska procjena“, a 2017./2018. iz kolegija „Fizioterapija III“ koji je usmjeren na rehabilitaciju neuroloških pacijenata primjenom Bobath terapije. Kliničku praksu odrađivala je u mnogim zagrebačkim bolnicama i u Krapinskim toplicama. Tijekom studiranja u Zagrebu radila je i u trgovačkom lancu Muller. Nakon završenog preddiplomskog studija upisuje Diplomski studij fizioterapije u Orahovici. Trenutno radi kao student u DM-u. U slobodno vrijeme bavi se fitnessom, trčanjem i rolanjem.

Doc. Dr.sc. Anđela Grgić, dr. med.

Anđela Grgić (rođ. Marić) živi u Osijeku, rođena 10. veljače 1986. god. Nakon srednjoškolskog obrazovanja u Općoj gimnaziji Osijek, studirala na Medicinskom fakultetu Osijek gdje je i diplomirala 2010. godine, a potom odrađivala pripravnički staž doktora medicine pri KBC Osijek. Od rujna 2010. god. pohađala Poslijediplomski studij Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Osijek, te je akademski stupanj doktora znanosti stekla 6. travnja 2017. pod mentorstvom prof. dr. sc. Roberta Selthofera. Od ožujka 2012. god. zaposlena je kao asistent suradnik na Medicinskom fakultetu Osijek, a od srpnja 2018. u znanstvenom zvanju i radnom mjestu docenta na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek gdje je nositelj nekoliko kolegija na studiju Dentalne medicine, Fizioterapije i Sestrinstva. Usporedno s obvezama na sveučilišnom radnom mjestu odrađuje specijalističko usavršavanje iz grane Fizikalna medicina i rehabilitacija. Aktivna je sudionica više domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova te polaznica tečajeva stalnog medicinskog usavršavanja. U slobodno vrijeme obožava putovati sa suprugom, kuhati i baviti se sportom.