Stomatologija temeljena na znanosti,
autori: Aleksandar Včev, Marija Čandrlić, Krešimir Petak i Luka Ostojić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 8:00 - 15:00
utorak 11.5.2021., 8:00 - 15:00
srijeda 12.5.2021., 8:00 - 15:00
četvrtak 13.5.2021., 8:00 - 15:00
petak 14.5.2021., 8:00 - 15:00

Organizator:
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Crkvena 21, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Poster

Publika:
studenti i građanstvo

Lokacija:
FDMZ, Crkvena 21, Osijek - dvorište

Detalji:

Koncept „medicina temeljena na dokazima“ postao je aktualan u 19. stoljeću. Isti koncept koristi se i u stomatologiji diljem svijeta, na čelu s Američkim udruženjem stomatologa, organizacijom koja aktualizira smjernice za klinički rad u koraku sa znanstvenim dostignućima. Od doktora dentalne medicine očekuje se da drže korak s modernim tehnološkim i znanstvenim naprecima i da ih primjenjuju u stomatološkoj praksi. Danas pacijenti i terapeuti imaju pristup velikom broju informacija dostupnima putem mrežnih pretraživača. Međutim, opsežnost tih informacija često je i prepreka, najčešće zbog dostupnosti znanstveno neutemeljenih podataka koji su u smislu kvalitete, valjanosti i pouzdanosti loši. Cilj postera je definirati koncept stomatologije temeljene na znanosti, njezin razvoj te na koje načine stomatolozi prenose znanstvene dokaze u kliničku praksu i koje su najčešće barijere s kojima se pri tome susreću.

Biografija:

Prof.prim.dr.sc. Aleksandar Včev

Dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

Marija Čandrlić

Od 2018. godine radi kao asistent u Katedri za dentalnu medicinu 1, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo. Studentica na poslijediplomskom doktorskom studiju Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Osijek.

Krešimir Petak

Student 3. godine dentalne medicine na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku. Prije toga završio Prirodoslovno-matematičku gimnaziju u Bjelovaru.

Luka Ostojić

Student 3. godine dentalne medicine na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku. Prije toga završio Klasičnu gimnaziju u Zagrebu.