Kultura i oralnohigijenske navike,
autori: Marija Čandrlić, Matej Tomas, Martina Juzbašić i Sanja Kirsch

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 8:00 - 15:00
utorak 11.5.2021., 8:00 - 15:00
srijeda 12.5.2021., 8:00 - 15:00
četvrtak 13.5.2021., 8:00 - 15:00
petak 14.5.2021., 8:00 - 16:00

Organizator:
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Crkvena 21, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Poster

Publika:
studenti i građanstvo

Lokacija:
FDMZ, Crkvena 21, Osijek - dvorište

Detalji:

Sve ono što jedna generacija može prenijeti drugoj uključuje kulturu. Kultura se sastoji od tri dijela -  kultura je iskustvo koje smo naučili, podijelili i prenijeli. Svaka kultura ima svoje običaje koji mogu utjecati na odnos prema zdravlju, što uključuje i odnos prema oralnom zdravlju. U tom smislu pokazalo se da kultura može utjecati na oralnohigijenske navike, prehranu te percepciju najčešće bolesti tvrdih zubnih tkiva – karijesu. Cilj postera je prikazati pregled različitih kultura kroz povijest i moderno doba u pogledu njihovih oralnohigijenskih navika te kako su njihovi način života, znanja i stavovi oblikovali odnos prema oralnom zdravlju.

Biografija:

Marija Čandrlić

Od 2018. godine radi kao asistent u Katedri za dentalnu medicinu 1, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo. Studentica na poslijediplomskom doktorskom studiju Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Osijek.

Matej Tomas

Asistent u punom radnom vremenu u Katedri za dentalnu medicinu 1.  Student 2. godine poslijediplomskog studija Molekularne bioznanosti na Sveučilištu J.J.Strossmayera u Osijeku.

Martina Juzbašić

Asistentica u punom radnom vremenu u Katedri za dentalnu medicinu 2, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku. Studentica II. godine poslijediplomskog doktorskog studija Molekularne bioznanosti.

Sanja Kirsch

Sveučilišni prvostupnik dentalne higijene. Zaposelna u Katedri za dentalnu medicinu 1 Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.