Stereotipi računovođe u filmovima kao značajnom segmentu medijske kulture,
autori: Dominika Crnjac Milić i Blaženka Hadrović Zekić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 8:00 - 16:00
utorak 11.5.2021., 8:00 - 16:00
srijeda 12.5.2021., 8:00 - 16:00
četvrtak 13.5.2021., 8:00 - 16:00
petak 14.5.2021., 8:00 - 16:00
subota 15.5.2021., 8:00 - 16:00

Organizator:
Ekonomski fakultet, Gajev trg 7, Osijek

Vrsta događanja:
Poster

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti

Lokacija:
EFOS

Detalji:

Mediji su danas sve važniji izvor informacija te imaju sve veći utjecaj na percepciju o nekoj pojavi ili pojmu. Snaga filma kao značajni segment medijske kulture je posebno izražen u stvaranju predodžbi i/ili stavova o nečemu s čim nismo imali osobna životna iskustva. Komercijalni aspekt filma uvjetuje potrebu da bude zabavan i atraktivan s upečatljivim motivima i osobinama likova te da se svojim karakteristikama ističe i privlači širok broj konzumenata onoga što nudi. Ovim radom se nakon analizirane pojavnosti stereotipa vezanih za računovođe u filmovima želi ukazati na određeni problem. Uloga računovodstva u poslovanju je značajna s obzirom da ono daje potporu upravljačkoj funkciji te se njegova važnost ogleda i u kontroli cjelokupnog materijalno-financijskog poslovanja poslovnih subjekata. Deskreditiranje struke kroz stereotipe koji se oko nje stvaraju potrebno je minimizirati te potaknuti mlade naraštaje na viđenje ovoga zanimanja u drugom, pozitivnom svjetlu. Potrebno je ukazivati na njezinu važnost kako bi se stvarala privlačnija percepcija i očuvao identitet. Često je teško boriti se s već stvorenim viđenjima nečega u očima promatrača, zato je važna dosljednost širenje znanja o ovoj temi, te ublažavanje učinaka izazvanih stereotipima.

Biografija:

Prof.dr.sc. Dominika Crnjac Milić, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Prof.dr.sc. Dominika Crnjac Milić rođena je 30.01.1976. u Osijeku.

04.04.2000. diplomirala je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu i stekla zvanje dipl. ing. matematike.  09.11.2001. diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku i stekla zvanje diplomirani ekonomist. Magistrirala je 22.04.2004. na Ekonomskom fakultetu u  Osijeku, a doktorirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 17.01.2006..

Od 01.10.2000. do 01.04. 2002. bila je zaposlena u Hypo-leasing Kroatien d.o.o. kao leasing referent. Od 01.04.2002. zaposlena je na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku te do danas sudjeluje u izvođenju nastave iz više nastavnih predmeta različitih razina studija. Izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika 22.03.2007., u znanstveno-nastavno zvanje docenta u području Društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku, 22.12.2009.

18.07.2012. izabrana je u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika iz područja Društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, a 29.04.2013. izabrana je na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u području Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija.

23.02.2018. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području Društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija.

Od 10.07.2018. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija te je izbor potvrđen Odlukom Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 25.09.2018. godine.

web: https://www.ferit.unios.hr/fakultet/imenik-djelatnika/dcrnjac

 

Izv.prof.dr.sc. Blaženka Hadrović Zekić, Ekonomski fakultet u Osijeku

Izv.prof. dr. sc. Blaženka Hadrović Zekić diplomirala je 1999. godine na The Canisius College of Buffalo, New York, Sjedinjene Američke Države, a studenom 2005. magistrala na Poslijediplomskom sveučilišnom studiju Računovodstvo, Revizija i Financije Ekonomskog fakulteta Zagreb, Sveučilišta u Zagrebu temom „Utjecaj informacijske tehnologije na financijsko izvještavanje“. Doktorsku disertaciju „Računovodstveno-financijska izvješća kao čimbenik upozorenja na probleme poduzetnika“ obranila je u srpnju 2012. na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. U zvanje docenta izabrana je 2013. na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, u zvanje izvanrednog profesora 2019.

 

web: http://www.efos.unios.hr/bhadroviczekic/