Kultura komunikacije u visokoškolskoj nastavi,
autori: Vesnica Mlinarević, Ivana Duvnjak, Tomas Tadić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 8:00 - 16:00
utorak 11.5.2021., 8:00 - 16:00
srijeda 12.5.2021., 8:00 - 16:00
četvrtak 13.5.2021., 8:00 - 16:00
petak 14.5.2021., 8:00 - 16:00
subota 15.5.2021., 8:00 - 16:00

Organizator:
Kineziološki fakultet Osijek, Drinska ul. 16A, 31000, Osijek

Vrsta događanja:
Poster

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti

Lokacija:
KIFOS

Detalji:

Komunikacija u nastavi dvosmjeran je proces kojim se „prenose“ i usvajaju znanja, ali i odgojne poruke. Nastavnik je mentor, koordinator, medijator, organizator i voditelj koji sustavno i organizirano prenosi i izmjenjuje informacije. Komunikacijske vještine ključna su sastavnica suvremenog kurikuluma. Nužno su uključene u akademski rad, a njihov razvoj se uglavnom prešutno pretpostavlja i dio je skrivenog kurikuluma. Od sveučilišnih nastavnika očekuje se socijalna osjetljivost i primjena kvalitetne komunikacije sa i među studentima. Kvaliteta kompetencija nastavnika određuje uspješnost komunikacije u nastavnom procesu. Kompetentan nastavnik procjenjuje i prilagođava nastavu i način komunikacije te uspješno komunicira međusobno razumijevanje, suradnju i poštivanje. Važan element komunikacije čine povratne informacije, odnosno sposobnost razumijevanja informacija dobivenih od studenata. Nastavnik kao voditelj odgojno-obrazovnog procesa svojim stilom komunikacije treba prepoznati potrebe i interese studenata te ih navesti da se zainteresiraju za sadržaj.

Usvajanje specifičnih komunikacijskih vještina poboljšava interpersonalne odnose, povećava i uspjeh u radu nastavnika. Kultura komunikacije u visokoškolskom sustavu uključuje kompoziciju sposobnosti suradnje i sposobnosti upravljanja vlastitim emocijama i stavovima, odnosno interpersonalnih i intrapersonalnih vještina. Od nastavnika se zahtijeva da razvija i proširuje osobni stil komunikacije, koji posljedično utječe na njegov vlastiti, ali i na integritet studenata. Implicitnim porukama u akademskom okruženju nastavnik kroz skriveni kurikulum komunicira različite vrijednosti, stavove, zamisli i ideje u pozitivnoj kulturi visokoškolske ustanove. 

Biografija:

prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević (redovita profesorica, privremena dekanica, Kineziološki fakultet Osijek)

Na Kineziološkom fakultetu Osijek i Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima predaje Pedagogiju, Komunikaciju u odgoju i obrazovanju, Kulturu slobodnog vremena i Obiteljski odgoj i obrazovanje. Predaje i na Poslijediplomskom sveučilišnom studiju Pedagogija i kultura suvremene škole na Filozofskom fakultetu u Osijeku i na Poslijediplomskom doktorskom studiju Kvaliteta u odgoju i obrazovanju na Sveučilištu u Zadru i na Poslijediplomskom studiju Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti.

Bila je suradnica na trima znanstvenim projektima Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i projektu K2 Erasmus, vodila je međunarodni IPA europski projekt i suradnica je na projektu Europskog socijalnog fonda Sveučilišta u Zadru u okviru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.

Autorica i suautorica  je 3 znanstvene monografije, 5 poglavlja u knjizi, suurednica 6 zbornika radova sa znanstvenih konferencija, preko 90 znanstvenih radova, a bila je članicom ili predsjednicom 20-tak znanstvenih konferencija kao uvodničar predavač i predavač. Glavna urednica je znanstvenog časopisa Život i škola i u uredničkom odboru inozemnog časopisa Évkönyv, Subotica, Srbija. Bila je mentorica studentima preko 90 završnih i diplomskih radova i mentorica 5 doktorskih disertacija. Područja znanstvenog interesa su joj slobodno vrijeme djece i mladih, poremećaji u ponašanju učenika, izvannastavne aktivnosti, kompetencije nastavnika, kvaliteta sveučilišne nastave, kultura škole i skriveni kurikulum, vođenje odgojno-obrazovne ustanove te rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Članica je Hrvatskog pedagogijskog društva Republike Hrvatske, Sveučilišnog savjeta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te Matice hrvatske.

 

Ivana Duvnjak (asistentica, Kineziološki fakultet Osijek)

Ivana Duvnjak, asistentica na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku izvodi kolegije iz područja sportske psihologije i komunikacije u odgoju i obrazovanju. Bavi se područjima opće, razvojne psihologije i područja prevencije. Duži niz godina radila je kao  stručni suradnik psiholog u više osnovnih i srednjoj školi. Sudjelovala je u više projekata vezanim za djecu i mlade. Koautorica je znanstvenih radova o razvojnim karakteristikama djece i mladih, djece s teškoćama u razvoju i rizičnih ponašanja. Aktivno je sudjelovala na preko 30 međunarodnih i domaćih znanstveno-stručnih skupova i konferencija. U koautorstvu je objavila preko 10 radova te pet poglavlja u knjigama i sveučilišnim udžbenicima. Aktivno je sudjelovala kao članica u organizaciji dosadašnjih znanstveno-stručnih skupova Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Osijeku i organizacijskog odbora 27. godišnje konferencije hrvatskih psihologa. Članica je Hrvatske psihološke komore i Hrvatskog psihološkog društva. Tajnica je i članica Upravnog odbora Društva psihologa Osijek.

 

Tomas Tadić (student prve godine diplomskog sveučilišnog studija kineziološka edukacija, Kineziološki fakultet Osijek)

Tomas Tadić, student je prve godine diplomskog studija Kineziologije na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Završio je preddiplomski studij kineziologije – modul nogomet, na Fakultetu za odgojno i obrazovne znanosti u Osijeku. Za vrijeme studiranja na preddiplomskom studiju izabran je za člana Studentskog zbora Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, a nedugo zatim izabran je kao član Studentskog zbora i predstavnik Odbora za sport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu Studentskog zbora Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Osnivanjem Kineziološkog fakulteta u Osijek na prvim izborima za Studentski zbor izabran je za predsjednika Studentskog zbora Kineziološkog fakulteta Osijek. Uz studiranje se aktivno uključuje i u dodatne aktivnosti. Tijekom sve tri godine studija odrađivao je obveznu studentsku praksu na Nogometnoj akademiji Krpan – Babić te NK Osijeku. Na drugoj i trećoj godini preddiplomskog studija sudjelovao je u terenskoj nastavi Skijanje kao predstavnik studenata. Prisustvovao je međunarodnoj studentskoj konferenciji u Zlatiboru predstavljajući Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti – odsjek kineziologija. Izabran je od strane Agencije za znanost i visoko obrazovanje za predstavnika studenta u stručno povjerenstvo za reakreditaciju Kineziološkog fakulteta u Zagrebu 2020. godine i reakreditaciju Kineziološkog fakulteta u Splitu 2021. godine.