Tjelesna i zdravstvena kultura. Kultura, znanost ili?,
autori: Lucija Zrno, Klara Findrik, Karla Kurbalić i Zvonimir Tomac

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 8:00 - 16:00
utorak 11.5.2021., 8:00 - 16:00
srijeda 12.5.2021., 8:00 - 16:00
četvrtak 13.5.2021., 8:00 - 16:00
petak 14.5.2021., 8:00 - 16:00
subota 15.5.2021., 8:00 - 16:00

Organizator:
Kineziološki fakultet Osijek, Drinska ul. 16A, 31000, Osijek

Vrsta događanja:
Poster

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti

Lokacija:
KIFOS

Detalji:

Je li tjelesna i zdravstvena kultura ili znanost.  Postoji li tjelesna i zdravstvena ne kultura, te je li tjelesno ne aktivan čovjek ne kulturan. Je li kultura, pojam vezan samo za umjetnost? Tjelesna i zdravstvena kultura pripada primijenjenom području znanosti Kineziologija, kao i sport, kineziološka rekreacija ili kineziterapija. Dakle, ona je samo područje interesa znanosti, ne samo kineziologije, nego i drugih. Tijekom razvoja mijenjao se i termin ovog predmeta u odgojno obrazovnom sustavu (tjelovježba, fiskulutra i sl..)  kao što i postoje razlike u imenu predmeta u vertikali odgojno obrazovnog sustava. Može se reći da je cilj tog predmeta kroz upravljani  proces vježbanja utjecati na pravilan rast i razvoj, osobito onih antropoloških obilježja koje su podložne promjenama pod utjecajem tjelesnog vježbanja, te na taj način stvarati pozitivne navike u smislu povećanja kvalitete života.

Biografija:

Zvonimir Tomac rođen je 1980. Godine u Osijeku gdje završava osnovnu, a zatim i srednju školu. Fakultet za fizičku kulturu upisuje 1999. godine na kojemu diplomira 2005, a Poslijediplomski doktorski studij kineziologije na  istom fakultetu završava 2013. godine obranom doktorske disertacije, a mentori su bili doc.dr.sc. Željko Hraski i prof.dr.sc. Ivan Prskalo. Tijekom diplomskog studija u funkciji demonstratora sudjeluje u realizaciji nastave iz kolegija Sportska gimnastika na Kineziološkom fakultet, 2005 se zapošljava kao učitelj tjelesne i zdravstvene kulture u O.Š. Frana Krste Frankopana u Osijeku, a 2006 -2007 radi kao nastavnike tjelesne i zdravstvene kulture u 3. Gimanziju u Osijeku. 2007. godine zapošljava se kao asistent na Učiteljskom fakultetu u Osijeku pri čemu sudjeluje u izvođenju nastave na kolegijima Kineziologija i Kineziološka metodika na učiteljskom i predškolskom studiju, na kojem je izabran u znanstveno nastavno zvanje docenta. U sitom zvanju do 2020. godine radi na Fakultetu za odgojen i obrazovane znanosti, pri čemu je i vanjski suradnik Medicinskog fakulteta Osijek, a kasnije i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te Kineziološkog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno radni Na kineziološkom fakultetu Osijek.  Aktivno se bavio sportskom gimnastikom, osvajao odličja na državnoj razini u pojedinačnim i momčadskim natjecanjima, te sudjelovao na brojnim međunarodnim natjecanjima. Bio je suradnik na tri znanstvena projekta, sudionik znanstvenih i stručnih konferencija, a kao autor ili koautor je objavio više od 50 znanstvenih i stručnih članaka u časopisima i zbornicima radova.