Herbarij s Hušnjakova

Datum i vrijeme:
petak 14.5.2021., 11:00 - 13:00

Organizator:
Muzej krapinskih neandertalaca, Šetalište Vilibalda sluge bb, Krapina

Vrsta događanja:
Radionica, predavanje

Publika:
6. razred osnovne škole

Detalji:

Za učenike 6. razreda OŠ Ljudevit Gaj održat će se radionica i predavanje na temu biljnog svijeta svjetski poznatog lokaliteta Hušnjakova. Učenici će se upoznati s važnošću ovog Nalazišta krapinskog pračovjeka, a prilikom obilaska brda Hušnjakova će prikupljati bilje i učiti o njihovim ljekovitim ili otrovnim svojstvima. Sudionici radionice će saznati brojne zanimljivosti o korištenju biljaka u prapovijesti, a na radionici će također imati priliku izraditi svoj vlastiti herbarij.

Autorica programa: Lorka Lončar Uvodić, prof., viša muzejska pedagoginja

Suradnica: Dora Barušić, studentica

Biografija:

Lorka Lončar Uvodić –prof. povijesti i filozofije, kustosica i viša muzejska pedagoginja. Od 2006. godine radi u Muzejima Hrvatskog zagorja, kao kustosica u Muzeju seljačkih buna, a od 2011. kao muzejska pedagoginja u Muzeju krapinskih neandertalaca gdje osmišljava i vodi edukativne programe za posjetitelje različite dobi i profila. Autorica je nekolicine izložbi, brojnih edukativnih programa, raznovrsnih interaktivnih radionica,  muzejskih edukativnih igara te muzejskih publikacija za djecu, mlade i odrasle.

Dora Barušić – studentica 4. godine Agronomskog fakulteta u Zagrebu, smjera Fitoterapija. U sklopu studija je odradila i praksu u Ministarstvu poljoprivrede u Krapini. Tema njenog završnog rada bila je „Kontaktni učinak neonikotinoida na medonosnu pčelu“, a trenutno radi na diplomskom radu na temu „Predtretmani bosiljka“.