Grad / kretanje / fotografija,
voditelj: Igor Kuduz

Datum i vrijeme:
petak 14.5.2021., 15:00 - 19:00

Organizator:
Grad Koprivnica

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
studenti, opća populacija

Lokacija:
Centar grada