Korporativna kultura i korporativno komuniciranje,
voditelji: Ante Rončević, Ana Mulović Trgovac

Datum i vrijeme:
srijeda 12.5.2021., 15:30 - 16:00

Organizator:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti i opća populacija

Lokacija:
Sveučilišni centar Koprivnica, A109