Što sve obuhvaćaju kreativne i kulturne industrije?,
voditeljica: Ana Mulović Trgovac

Datum i vrijeme:
srijeda 12.5.2021., 15:00 - 15:30

Organizator:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija:
Sveučilišni centar Koprivnica, A109