Kemijska kultura – ponašanje u laboratoriju,
voditelji: Nikola Sakač, Bojan Šarkanj

Datum i vrijeme:
petak 14.5.2021., 12:15 - 12:30

Organizator:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1

Vrsta događanja:
Predavanje i radionica

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti i opća populacija

Lokacija:
Sveučilišni centar Koprivnica, A06