Kultura mikroorganizama na hranjivoj podlozi,
voditeljica: Tamara Mađer

Datum i vrijeme:
četvrtak 13.5.2021., 12:00 - 15:00

Organizator:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti i opća populacija

Lokacija:
Sveučilišni centar Koprivnica, A109