O poslovnoj kulturi s aspekta integrativne antropologije,
voditelj: Ante Rončević

Datum i vrijeme:
četvrtak 13.5.2021., 11:30 - 12:00

Organizator:
*Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1

Vrsta događanja:
ONLINE PREZENTACIJA, PREDAVANJE

Publika:
opća populacija

Lokacija:
ONLINE - YOUTUBE KANAL SVEUČILIŠTA SJEVER:
https://www.youtube.com/channel/UCVUEMudgVq_APhe1jyiNEQg