Kultura igranja nekad i sad,
voditeljica: Marijana Neuberg, suradnice: Melita Sajko, Ivana Herak, Jasminka Latin

Datum i vrijeme:
utorak 11.5.2021., 12:00 - 13:00

Organizator:
*Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1

Vrsta događanja:
ONLINE RADIONICA

Publika:
predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

Lokacija:
ONLINE - YOUTUBE KANAL SVEUČILIŠTA SJEVER:
https://www.youtube.com/channel/UCVUEMudgVq_APhe1jyiNEQg