Kulturološki trendovi i baština – hrana i prehrana,
voditeljica: Natalija Uršulin - Trstenjak

Datum i vrijeme:
četvrtak 13.5.2021., 12:00 - 12:20

Organizator:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija:
Sveučilišni centar Koprivnica, A108