Kako nahraniti crijevne kulture?,
voditelj: Bojan Šarkanj, Domagoj Puž

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 10:00 - 15:00

Organizator:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1

Vrsta događanja:
Predavanje i radionica

Publika:
predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole

Lokacija:
Sveučilišni centar Koprivnica, hodnik u prizemlju