Kopriva – povratak u kulturu prehrane,
voditeljica: Marija Mraz, suradnice: Marina Jug, Tajana Premec, Borka Majdak, Karmen Jaković

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 10:00 - 15:00

Organizator:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, djeca s posebnim potrebama

Lokacija:
Sveučilišni centar Koprivnica, A108