Likovna kultura kemije,
voditelj: Nikola Posavec, suradnici: Hrvoje Habek, Elena Hunjadi, Ines Mezga, Josip Golenja

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 10:00 - 15:00

Organizator:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole

Lokacija:
Sveučilišni centar Koprivnica, A108