Solidarna ekonomija u svakodnevnom životu: poljoprivreda potpomognuta zajednicom,
Olga Orlić

Datum i vrijeme:
četvrtak 13.5.2021., 12:00 - 13:00

Organizator:
Gradski muzej Karlovac, Strossmayerov trg 7, 47000 Karlovac

Vrsta događanja:
ONLINE PREDAVANJE

Publika:
srednja škola

Lokacija:
GUK

Detalji:

Link za Zoom meeting:

https://zoom.us/j/95565087938?pwd=ZVlVRlErVFBSQUgrTjA1Wm9CM0pxQT09 

Poljoprivreda potpomognuta zajednicom u Hrvatskoj se pojavila u okviru grupa solidarne razmjene, i nešto kasnije, solidarnih ekoloških grupa.  Pojedinci uključeni u takve grupe nastoje izmijeniti uobičajen način kupovine, izbjegavanjem prekupaca, ali i razviti drugačije odnose između poljoprivrednika (najčešće ekološkog) i kupca. Takve inicijative spadaju u širi kontekst solidarne ekonomije. Solidarna ekonomija odnosi se na skup vrlo raznolikih inicijativa i pokreta koji su fokusirani na kreiranje i prakticiranje „alternativnih načina življenja, proizvođenja i konzumiranja“ (Bauhard 2014). Ona pored poljoprivrede potpomognute zajednicom uključuje prakse zajedničkog stanovanja, zajedničkih kuhinja, dijeljenja znanja i programa, radničkih kooperativa, urbanog vrtlarenja,  ekosela, etičnog financiranja, alternativnih valuta, LETSustava (engl. Local Exchange Trading Systems, odnosno sustava lokalne trgovine i razmjene), fair-trade inicijative i brojne druge. 

Biografija:

Olga Orlić diplomirala je 2000. godine etnologiju i arheologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom je sveučilištu 2009. g. magistrirala etnologiju i kulturnu antropologiju, a 2011. g. doktorirala antropologiju. Od 2001. do 2006. godine radila je kao kustosica u Etnografskom muzeju Istre u Pazinu. Za izložbu „Tkalci u Istri“ (2004.) dobila je godišnju nagradu „Milovan Gavazzi“ Hrvatskog etnološkog društva. Od 2006. godine zaposlena je na Institutu za antropologiju. Sudjelovala je na više nacionalnih i međunarodnih projekata. Vodila je dva Programa popularizacije znanosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, a trenutačno vodi projekt financiran od strane Hrvatske zaklade za znanost “Solidarna ekonomija u Hrvatskoj: antropološka perspektiva” (SOLIDARan). Autorica je više znanstvenih i stručnih radova te knjige „Antropologija solidarnosti u Hrvatskoj: poljoprivreda potpomognuta zajednicom“(2019.) u izdanju Hrvatskog etnološkog društva.

GUK – Gradski muzej Karlovac,
Strossmayerov trg 7, 47000 Karlovac,

www.gmk.hr i FB profil Gradski muzej Karlovac