Zaštićena područja sjeverozapadne Hrvatske,
Silvija Zeman

Datum i vrijeme:
četvrtak 13.5.2021., 10:00 - 18:00
petak 14.5.2021., 10:00 - 18:00
subota 15.5.2021., 10:00 - 18:00

Organizator:
MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU, BANA JOSIPA JELAČIĆA 22a

Vrsta događanja:
ONLINE PREZENTACIJA

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole

Lokacija:
https://drive.google.com/file/d/1YpXzw5O1Bel4TDc5QWL-SAvskkrGtaNi/view

Detalji:

Zaštićena područja predstavljaju utočišta i spremnike biološke raznolikosti. U zaštićene dijelove prirode pripadaju - zaštićena područja u kategorijama strogi rezervat, nacionalni park, posebni rezervat, park prirode, regionalni park, spomenik prirode, značajni krajobraz, park-šuma i spomenik parkovne arhitekture; zaštićene vrste, strogo zaštićena divlja vrsta te zaštićeni minerali i fosili. Zaštićena područja u Republici Hrvatskoj upisana su Upisnik zaštićenih područja www.bioportal.hr.

https://drive.google.com/file/d/1YpXzw5O1Bel4TDc5QWL-SAvskkrGtaNi/view

Biografija:

Zovem se Silvija Zeman, rođena sam u Čakovcu 23.2.1976. Diplomirala sam 2003. na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te na istom fakultetu doktorirala 2013. Tri sam godine bila zaposlena u poljoprivrednim ljekarnama kao voditeljica i osoba zadužena za održivu primjenu sredstava za zaštitu bilja. Nakon toga radila sam u tvrtci Bioinstitut d.o.o. u Čakovcu.2015. zaposlila sam se na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu kao predavač na kolegijima Održivo gospodarenje tlom, Zaštita tla, Emisije u okoliš, Ekologija tla. Dugi niz godina surađujem s Univerzom v Mariboru, Cenrtom za ekoremedijacije, gdje sam često gost predavač iz čega su proizašli znanstveni i stručni. 2018. izabrana sam u znanstvenog suradnika na Agronomskom fakultetu u Zagrebu iz područja biotehničkih znanosti te u znanstveni zvanje docenta na Biotehničnoj fakultetu Univerze v Mariboru u području agroekologija. Recenzent sm sveučilišnih udžbenika te znanstvenih i stručnih radova.