Kako nastaje val?
autori: učenici 8. razreda OŠ „Petar Zrinski“ Čabar, PŠ Prezid

Datum i vrijeme:
četvrtak 13.5.2021., 9:00 - 17:00

Organizator:
Osnovna škola „Petar Zrinski“ Čabar, PŠ Prezid

Vrsta događanja:
Film

Publika:
Događanja su zatvorenog tipa, namijenjena učenicima OŠ „Petar Zrinski“ Čabar