Znanost i umjetnost,
Izložba učeničkih radova

Datum i vrijeme:
srijeda 12.5.2021., 8:00 - 11:30

Organizator:
Osnovna škola „Petar Zrinski“ Čabar, PŠ Prezid

Vrsta događanja:
Izložba

Publika:
Događanja su zatvorenog tipa, namijenjena učenicima OŠ „Petar Zrinski“ Čabar