Šah - na tromeđi igre, znanosti i kulture,
voditeljica: Sanja Križ, prof.

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 11:30 - 13:00

Organizator:
Osnovna škola „Petar Zrinski“ Čabar, PŠ Tršće

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
Događanja su zatvorenog tipa, namijenjena učenicima OŠ „Petar Zrinski“ Čabar