Ana Zmaić: Boje i matematika

Datum i vrijeme:
srijeda 10.4.2019., 17:30 - 18:15

Organizator:
Srednja medicinska škola Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, 35 000 Slavonski Brod

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola