Festival znanosti - Pula

Petak, 12. travnja 2019.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Zagrebačka ulica 30, Pula
Dječji vrtić Mali svijet, Banovčeva 29, Pula
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Vedrana Sanković i Irena Brajković: Igrajmo se i istražujmo bojama 08:00 do 16:00 Radionica Predškolski uzrast, niži razredi osnovne škole
Dječji vrtić Mali svijet, PO Izvor, Kamenjak 6, Pula
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Hasnija Anja Dubinović, Davorka Rački Zimolo, Brigita Jurcan: Boje oko nas 08:00 do 16:00 Radionica Predškolski uzrast, niži razredi osnovne škole
OŠ Monte Zaro Pula, Boškovićev uspon 24, Pula
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Branka Sironić, Ana Okmaca: Kartuline sriće 08:00 Radionice Viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
Dječji vrtić Mali svijet PO Latica, Krležina 41, Pula
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Tamara Zrinić, Sara Stjepanović, Rajana Čipčić: Istražujmo svijet boja 08:00 do 19:00 Izložba Opća populacija
Osnovna škola Vidikovac, Vladimira Nazora 49, Pula
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Evelina Majcan-Lenić: Čarolija boje u kapima vode 08:00 Radionice Viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Preradovićeva 1, Pula
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Dragan Benazić, Erik Ružić, Sara Maga: Boje u marketingu 10:00 Predavanje Opća populacija
Manuel Benazić: Boja novca 11:00 Predavanje Opća populacija
Tea Hasić: Boja kao nekonvencionalni žig – analiza slučajeva iz prakse 12:00 Predavanje Opća populacija
Dean Učkar: Život u crvenom 13:00 Predavanje Opća populacija
Zajednica tehničke kulture Pula, Centar za popularizaciju znanosti i inovacije Istarske županije, Frane Glavinića 3, Pula
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Josipa Bilić, Vedrana Špada: Boje u kemijskim pokusima 11:00 do 13:00 Radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
Osnovna škola Veli Vrh Pula, Josipa Zahtile 1, Pula
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Igor Jovanović: BOJE VELOVRŠKIH DRESOVA 11:15 Predavanje Opća populacija
Gimnazija Pula, Trierska ulica 8, Pula
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Ira Maslovar: Biologija boja 14:00 Radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
Zajednica tehničke kulture Pula, Centar za tehničke aktivnosti Veruda, Trg kralja Tomislava 13, Pula
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Jasna Verk, Richard Peršić: Brodomaketarstvo i modelarstvo 17:00 do 18:30 Radionica 5. i 6. razred osnovne škole
Astronomsko društvo „Istra“ Pula, Park Monte Zaro, Pula
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Matio Turić: O bojama zvijezda 19:00 Predavanje Opća populacija
Luciano Gržinić, Damir Šegon: Promatranje neba 19:00 do 21:00 Promatranje Opća populacija