Festival znanosti - Pula

Četvrtak, 11. travnja 2019.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Zagrebačka ulica 30, Pula
Naziv Vrijeme Prostorija Vrsta događaja Publika
Breza Žižović: Spektroskopi 08:00 do 19:00 Predvorje fakulteta Izložba Opća populacija
Petra Burić, Neven Iveša, Ines Kovačić, Dijana Majstorović, Moira Buršić, Gioconda Millotti: Boje prirode 08:00 do 13:00 Radionica Opća populacija
Aleksandra Rotar: Boja svjetlosti 11:00 Predavanje Opća populacija
Dječji vrtić Mali svijet, Banovčeva 29, Pula
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Vedrana Sanković i Irena Brajković: Igrajmo se i istražujmo bojama 08:00 do 16:00 Radionica Predškolski uzrast, niži razredi osnovne škole
Dječji vrtić Mali svijet, PO Izvor, Kamenjak 6, Pula
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Hasnija Anja Dubinović, Davorka Rački Zimolo, Brigita Jurcan: Boje oko nas 08:00 do 16:00 Radionica Predškolski uzrast, niži razredi osnovne škole
OŠ Monte Zaro Pula, Boškovićev uspon 24, Pula
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Branka Sironić, Ana Okmaca: Kartuline sriće 08:00 Radionice Viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
Dječji vrtić Mali svijet PO Latica, Krležina 41, Pula
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Tamara Zrinić, Sara Stjepanović, Rajana Čipčić: Istražujmo svijet boja 08:00 do 19:00 Izložba Opća populacija
Osnovna škola Tone Peruško Pula, Poljana Sv.Martina 6, Pula
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Edi Rosin: Boja kao vidni osjet ovisan o frekvenciji svjetlosnoga zračenja 09:30 Radionica 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Preradovićeva 1, Pula
Strukovna škola Pula, Zagrebačka 22, Pula
Ustanova centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS, Zagrebačka ulica 30, Pula
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Josipa Bilić, Vedrana Špada: Boje - ''Pomagači'' i ''Subjekti'' u kemijskim analizama 11:00 do 13:00 Radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
Zajednica tehničke kulture Pula, Velika dvorana, Frane Glavinića 1, Pula
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Neva Slani: Boje, što volimo boje 11:00 Predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Gimnazija Pula, Trierska ulica 8, Pula
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Ira Maslovar: Biologija boja 14:00 Radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
Zajednica tehničke kulture Pula, Centar za tehničke aktivnosti Veruda, Trg kralja Tomislava 13, Pula
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Jasna Verk, Ivan Iskra: Eko-lego konstruktorstvo 17:00 do 18:30 Radionica Predškolski uzrast, niži razredi osnovne škole
Jasna Verk, Davor Marčeta: Elektronika i robotika, Difuzne boje 17:00 do 18:30 Radionica Predškolski uzrast, niži razredi osnovne škole