Festival znanosti - Pula

Srijeda, 10. travnja 2019.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Zagrebačka ulica 30, Pula
Naziv Vrijeme Prostorija Vrsta događaja Publika
Breza Žižović: Spektroskopi 08:00 do 19:00 Predvorje fakulteta Izložba Opća populacija
Petra Burić, Neven Iveša, Ines Kovačić, Dijana Majstorović, Moira Buršić, Gioconda Millotti: Boje prirode 08:00 do 13:00 Radionica Opća populacija
Lorena Lazarić, Snježana Močinić: I colori negli occhi dei bambini (Boje u očima djece) 08:30 do 12:00 Radionica Opća populacija
Dječji vrtić Mali svijet, Banovčeva 29, Pula
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Vedrana Sanković i Irena Brajković: Igrajmo se i istražujmo bojama 08:00 do 16:00 Radionica Predškolski uzrast, niži razredi osnovne škole
Dječji vrtić Mali svijet, PO Izvor, Kamenjak 6, Pula
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Hasnija Anja Dubinović, Davorka Rački Zimolo, Brigita Jurcan: Boje oko nas 08:00 do 16:00 Radionica Predškolski uzrast, niži razredi osnovne škole
OŠ Monte Zaro Pula, Boškovićev uspon 24, Pula
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Branka Sironić, Ana Okmaca: Kartuline sriće 08:00 Radionice Viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
Dječji vrtić Mali svijet PO Latica, Krležina 41, Pula
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Tamara Zrinić, Sara Stjepanović, Rajana Čipčić: Istražujmo svijet boja 08:00 do 19:00 Izložba Opća populacija
Dječji vrtić Mali svijet PO Zvončići, Osječka 7, Pula
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Izabela Homoky, Azra Glavić, Andrea Jurić: Dugine boje 09:00 do 10:00 Radionica Predškolski uzrast, niži razredi osnovne škole
Dječji vrtić Medulin, Munida 3, Medulin
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Severka Verbanac, Lorena Pliško Seferagić: Boje i poticanje kreativnog izričaja kod djece predškolske dobi 09:00 do 11:30 Radionica Predškolski uzrast, niži razredi osnovne škole
Dječji vrtić Mali svijet PO Vjeverice, Tina Ujevića 1, Pula
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Sandra Mecanović, Karla Nefat: Boje i neboje 09:00 Radionica Predškolski uzrast, niži razredi osnovne škole
Osnovna škola Šijana Pula, 43. istarske divizije 5, Pula
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Vernesa Kaltak: Boje su u našim očima 09:00 Radionica Viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
Medicinska škola Pula, Zagrebačka ulica 30, Pula
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Sanja Benazić-Kliba, Sanja Sobol: Ogledalo plave boje 10:00 Radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
Strukovna škola Pula, Zagrebačka 22, Pula
Zajednica tehničke kulture Pula, Centar za popularizaciju znanosti i inovacije Istarske županije, Frane Glavinića 3, Pula
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Josipa Bilić, Vedrana Špada: Boje u kemijskim pokusima 11:00 do 13:00 Radionica Viši razredi osnovne škole, srednja škola
Zajednica tehničke kulture Pula, Velika dvorana, Frane Glavinića 1, Pula
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Danijela Poljuha: Game of tones - boje na tanjuru 11:00 Predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Jasna Verk, Davor Marčeta: Mala škola škola čiste energije, Kako nastaje duga 17:00 do 18:30 Radionica 5. i 6. razred osnovne škole
Tehnička škola Pula, Jurja Cvečića 7, Pula
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Snježana Knezović: Boje i prostor 13:15 Radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
Zajednica tehničke kulture Pula, Centar za tehničke aktivnosti Veruda, Trg kralja Tomislava 13, Pula
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Jasna Verk, Moris Peruško: Maketarstvo Diorama 17:00 do 18:30 Radionica 5. i 6. razred osnovne škole
Osnovna škola ‒ Scuola elementare Giuseppina Martinuzzi Pula ‒ Pola, Santoriova 1, Pula