Festival znanosti - Pula

Utorak, 9. travnja 2019.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Zagrebačka ulica 30, Pula
Naziv Vrijeme Prostorija Vrsta događaja Publika
Breza Žižović: Spektroskopi 08:00 do 19:00 Predvorje fakulteta Izložba Opća populacija
Petra Burić, Neven Iveša, Ines Kovačić, Dijana Majstorović, Moira Buršić, Gioconda Millotti: Boje prirode 08:00 do 13:00 Radionica Opća populacija
Dječji vrtić Mali svijet, Banovčeva 29, Pula
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Vedrana Sanković i Irena Brajković: Igrajmo se i istražujmo bojama 08:00 do 16:00 Radionica Predškolski uzrast, niži razredi osnovne škole
Dječji vrtić Mali svijet, PO Izvor, Kamenjak 6, Pula
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Hasnija Anja Dubinović, Davorka Rački Zimolo, Brigita Jurcan: Boje oko nas 08:00 do 16:00 Radionica Predškolski uzrast, niži razredi osnovne škole
OŠ Monte Zaro Pula, Boškovićev uspon 24, Pula
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Branka Sironić, Ana Okmaca: Kartuline sriće 08:00 Radionice Viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
Dječji vrtić Mali svijet PO Latica, Krležina 41, Pula
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Tamara Zrinić, Sara Stjepanović, Rajana Čipčić: Istražujmo svijet boja 08:00 do 19:00 Izložba Opća populacija
Gimnazija Pula, Trierska ulica 8, Pula
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Kristina Opatić: Šarena matematika 08:00 Predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Igor Macuka, Ivan Popčević, Aneta Andrašević: Boje u fizici 14:00 Radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
Dječji vrtić Mali svijet PO Zvončići, Osječka 7, Pula
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Izabela Homoky, Azra Glavić, Andrea Jurić: Dugine boje 09:00 do 10:00 Radionica Predškolski uzrast, niži razredi osnovne škole
Dječji vrtić Medulin, Munida 3, Medulin
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Severka Verbanac, Lorena Pliško Seferagić: Boje i poticanje kreativnog izričaja kod djece predškolske dobi 09:00 do 11:30 Radionica Predškolski uzrast, niži razredi osnovne škole
Dječji vrtić Pula -Dječji vrtić Zvjezdice, Koparska 31A, Pula
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Elida Juričić, Snježana Ivetić, Barbara Goleš: Boje u igri i životu 09:00 Radionica Predškolski uzrast, niži razredi osnovne škole
Osnovna škola Tone Peruško Pula, Poljana Sv.Martina 6, Pula
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Danijela Čelić, Jelena Božac: Fraktalne boje 10:00 Radionica 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Strukovna škola Pula, Zagrebačka 22, Pula
Ustanova centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS, Zagrebačka ulica 30, Pula
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Josipa Bilić, Vedrana Špada: Boje - ''Pomagači'' i ''Subjekti'' u kemijskim analizama 11:00 do 13:00 Radionica Viši razredi osnovne škole, srednja škola
Tehnička škola Pula, Jurja Cvečića 7, Pula
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Mario Turić, Denis Gentilini: Od ultraljubičastog do infracrvenog 11:30 Radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
Zajednica tehničke kulture Pula, Velika dvorana, Frane Glavinića 1, Pula
Naziv Vrijeme Vrsta događaja Publika
Korado Korlević: Boje turizma 13:30 Predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole