Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2023. [.pdf]

Jedan radni dan veterinara, Marija Mamić, Valentina Plichta, Mirta Vučković, Ana Smajlović, Željka Stepanić, Petra Dmitrović, Niko Ivkić, Katarina Miljak, Nina Kukoč, Mihovil Matković, Petra Jurišić i Hana Milošević

Datum i vrijeme:
petak 28.4.2023., 9:00 - 16:00

Organizacija:
Veterinarski fakultet, Heinzelova ulica 55

Vrsta događanja:
radionica, prezentacija, kviz

Publika:
predškolska dob i niži razredi osnovne škole, 5.i 6.razred osnovne škole, 7.i 8.razred osnovne škole, 1.razred srednje škole, 2.,3. i 4.razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
Dan otvorenih vrata Veterinarskog fakulteta - Klinika za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju

Detalji:

Radionica pod nazivom „ Jedan radni dan veterinara“, održat će se u odjelu za konje i hodniku Klinike za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju. Radionica će biti podijeljena na više tematskih jedinica.

Prva tematska jedinica (kirurgija):

Medvjedići su nam prvi životni prijatelji i ponekad ih kao i nas može boliti, ali nam to kao i naši ljubimci i mala djeca ne znaju reći. Kako bi im mogli pomoći, djeca će u igri sa studentima veterine liječiti medvjedića. Na interaktivan način, djeci će se približiti medicinska okolina i svijest o liječenju ljubimaca. „Kako izlječiti medvjedića“, radionica je u kojoj će sudionici uz asistenciju volontera i asistenata otkriti od čega medvjedić boluje, napraviti plan liječenja i operaciju kojom ćemo ga izlječiti.

Druga tematska jedinica (oftalmologija):

Jeste li se ikada zapitali kako svijet izgleda kroz oči konja ili kameleona? Ova radionica vam je sjajna prilika da stvari vidite u potpuno novom svjetlu! Oči životinjama pomažu da prežive u specifičnim uvjetima zbog čega su dijelovi oka i njihove funkcije različite kod različitih životinjskih vrsta. Neke životinje uopće ne vide boje, neke vide samo nekoliko boja dok neke vide dijelove spektra koje mi ne možemo vidjeti- od infracrevnog do ultraljubičastog. Sudionici će saznati zanimljivosti o građi oka kod pojedinih vrsta životinja, sudjelovat će u demonstraciji provjere vida i oftalmološkog pregleda psa te će samostalno izraditi crteže i modele oka prema skici.

Treća tematska jedinica (stomatologija):

Zdravlje usne šupljine znači zdravlje cijelog organizma. Iako se čini da bi nam usta, kao ulaz u probavni trakt, a time i čitav organizam, trebala biti i najčišći dio tijela, najčešće to nije tako. Neugodan zadah može biti posljedica nedovoljne oralne higijene, hrane koju životinje jedu, ali i posljedica zdravstvenih problema, patoloških promjena u usnoj šupljini te bolesti dišnog ili probavnog sustava. Periodontalna bolest predstavlja najčešće kliničko stanje koje se javlja kod odraslih pasa i mačaka. Već do treće godine, većina pasa i mačaka ima neke dokaze o periodontalnoj bolesti. Najčešće profesionalno čišćenje zubnog kamenca i periodontna terapija dolaze prekasno da bi se spriječila uznapredovala bolesti ili da bi se spasili zubi. Etiološki, primarni uzrok gingivitisa i periodontitisa je nakupljanje zubnog plaka na površini zuba. Kamenac je sekundarni etiološki faktor i nastaje postupkom mineralizacije zubnog plaka. Zubni plak je biofilm koji se sastoji od agregata bakterija i njihovih nusproizvoda, komponenata sline te poneke upalne i epitelne stanice. Periodontitis nastaje kao rezultat upalne reakcije na zubni plak. Bolest rezultira progresivnim povlačenjem gingive, razaranjem periodontalnog ligamenta i alveolarne kosti uslijed upalne reakcije koja nastaje nakupljanjem biofilma. Krajnji rezultat neliječenog periodontitisa je gubitak zuba. Na radionici će posjetitelji biti upoznati s građom zuba životinja, anatomijom usne šupljine te uvidjeti najčešće probleme i bolesti usne šupljine životinje koje će im biti prikazane putem postera i video zapisa. Na radionici će biti izloženo nekoliko lubanja životinja te će svaki posjetitelj moći složiti zube u čeljusti, međusobno usporediti zube različitih životinja te isto tako spoznati anatomske strukture lubanje. Za potrebe izvođenja radionice sudjelovat će nekoliko vlasnika-demonstratora sa svojim ljubimcima koji će demonstrirati provođenje higijene usne šupljine. Također, za posjetitelje školskog uzrasta bit će organiziran zabavni kviz znanja. Svi posjetitelji će moći pregledati zbirku ručnih instrumenata koji se koriste za stomatološki pregled te za stomatološku obradu.

Četvrta tematska jedinica (anesteziologija):

Znate li kako životinje spavaju za vrijeme operacije? U konjskoj kirurškoj sali će volonteri pod nadzorom asistenata održavati simulaciju operacije i anestezije na modelu, dok će pored simulacije biti izložena životinjska pluća. Pluća će se koristiti u svrhu ventilacije i prikaza fiziološke funkcije tijekom udaha i izdaha životinje uz detaljno pojašnjenje ventilacije i oksigenacije životinja. Ispred kirurške sale biti će izložena druga tematska jedinica gdje će biti izložene različite veličine tubusa za male i velike životinje, uz prikaz slika larinska različitih životinjskih vrsta u svrhu anatomskog prikaza mjesta intubacije životinja. Također, srdačnošću predstojnice Klinike za unutarnje bolesti doc.dr.sc. Ive Šmit, koja će nam ustupiti korištenje modela za učenje iz Skills laba, asistenti će demonstrirati postupak intubacije kod malih životinja. Zadnja tematska jedinica će se prikazivati u obliku edukativnog videa koji će se preko LCD projektora projicirati , a u kojemu će se detaljno prikazati postupak dolaska pacijenata na kliniku, pripremu pacijenta za anesteziju- premedikaciju, indukciju, intraoperativno praćenje anestezije te njegovo buđenje u svrhu edukacije i smanjenje straha vlasnika za njihove ljubimce koji trebaju opću anesteziju.

Peta tematska jedinica (kirurgija konja):

Kako probavljaju naši konji? U drugom dijelu štale za konje posjetitelji će se moći upoznati sa specifičnostima probavnog sustava konja. Uz pomoć lubanja, balona i ostalih interaktivnih modela moći će naučiti kako konj probavlja hranu od usta do repa i koje sve prepreke postoje na tom putu. Probavni trakt prezentirati će asistenti uz pomoć animalnih modela.

 

 

Biografija:

Marija Mamić diplomirala je 2018. godine na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu. Odmah po završetku studija započinje jednogodišnji internship program na Klinikama Veterinarskog fakulteta u sklopu Sveučilišne veterinarske bolnice. U travnju 2019. godine zapošljava se kao asistent Klinike za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju Veterinarskog fakulteta. Akademske godine 2019./2020. upisuje poslijediplomski doktorski studij iz Veterinarskih znanosti na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu. Tijekom studiranja sudjeluje u radu brojnih studentskih udruga. Bila je aktivno uključena u nastavu kao demonstrator i volonter Klinike za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju tijekom 4 godine. Dobitnica je posebne Rektorove nagrade. Posebno područje interesa su joj veterinarska oftalmologija i neurologija u kojima se usavršava sudjelujući na brojnim tečajevima i kongresima.

 

Životopis

 

Mirta Vučković rođena je u Slavonskom Brodu 28. kolovoza 1989. godine. Srednju školu, Gimnazija Matija Mesić, prirodoslovno-matematički smjer, završava 2008 godine, kada i upisuje Veterinarski fakultet u Zagrebu. Diplomirala je 2015. godine, a u periodu od 2015-2019 godine radi na europskom projektu BIO-CHP, HORIZON 2020 na radnom mjestu stručni suradnik, doktorand. Po završetku projekta zapošljava se na Klinici za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu na radnom mjestu asistent. Posebno područje interesa joj je veterinarska stomatologija u kojem području se konstantno usavršava sudjelujući na brojnim tečajevima i kongresima. Dobitnica je dvije Dekanove nagrade za studentski znanstveni rad. Tijekom studiranja volontirala je na Klinikama veterinarskog fakulteta te je bila uključena u terensko i laboratorijsko istraživanje morskih sisavaca. Sudjeluje na brojnim stručno edukativnim skupovima, kongresima te je organizator nekoliko radionica i simpozija.

 

Životopis

 

Ana Smajlović rođena je u Zagrebu, 02.08.1992. u Zagrebu, gdje je pohađala osnovnu školu „Dragutin Domjanić“ i matematičku V. gimnaziju. Od 2011. godine studirala je integrirani preddiplomski i diplomski studij na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Po završetku fakulteta zaposlena je kao zamjena za stručnog suradnika na Europskom projektu, Horizon 2020, BIO-CHIP (studeni 2018.), te zatim prelazim na drugi Europski projekt, Horizon 2020, OSTEOproSPINE (svibanj, 2019.) kao stručni suradnik u sklopu Klinike za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju. U listopadu 2021. godine zaposlena je kao asistent na Klinici za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju. Tijekom studiranja sudjeluje u radu brojnih studentskih udruga. Bila je aktivno uključena u nastavu kao demonstrator i volonter Klinike za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju. Dobitnica je posebne Rektorove nagrade. Posebno područje interesa su joj veterinarska anesteziologija u kojima se usavršava sudjelujući na brojnim tečajevima i kongresima.

 

Životopis

 

Valentina Plichta rođena je 22. svibnja 1984. godine u Zagrebu, Republika Hrvatska. Diplomirala je na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2009. godine. Od 2011. godine zaposlena je u Klinici za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju, Veterinarskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu u suradničkom zvanju stručno suradnik, od 2016. godine u suradničko zvanju asistent, a kao poslijedoktorand zaposlena je 23. veljače 2022.  Doktorski studij na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu upisuje 2016. godine, te stječe titulu doktora znanosti iz područja biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja veterinarska medicina na temu  „Utjecaj gastoezofagealnoga refluksa na čvrstoću šava ezofagotomije svinja – ex vivo studija “. Znanstveno i stručno područje rada poslijedoktorandice dr.sc. Valentine Plichte  usmjereno je na područje kirurgije malih mesoždera s naglaskom na oftalmologiju i anesteziju.

Glavnina objavljenih radova je iz područja kirurgije i anestezije malih životinja.

 

Životopis

 

Niko Ivkić diplomirao je 2021. godine na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu. Odmah po završetku studija zapošljava se kao asistent Klinike za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju Veterinarskog fakulteta. Akademske godine 2021./2022. upisuje poslijediplomski doktorski studij iz Veterinarskih znanosti na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu. Tijekom studiranja sudjeluje u radu brojnih studentskih udruga. Bio je aktivno uključena u nastavu kao demonstrator i volonter Klinike za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju. Posebno područje interesa su mu veterinarska ortopedija u kojoj se usavršava sudjelujući na brojnim tečajevima i kongresima.

Životopis

 

Petra Dmitrović rođena je 31.12.1989. godine u Zagrebu gdje pohađa Osnovnu školu „Jordanovac“ te III. Opću gimnaziju. Veterinarski fakultet upisuje 2008. godine i završava integrirani studij 2015. godine. Svih 6 godina studija djeluje kao studentski predstavnik, a od 2012. godine sudjeluje u radu Klinike za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju kao demonstrator i student volonter. Zapošljava se na Klinici za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju 2016. godine kao stručni suradnik, 2017. godine postaje asistentica na istoj Klinici, te 2018. godine upisuje doktorski studij iz Veterinarskih znanosti. Posebno područje interesa su joj veterinarska anestezija i intenzivna medicina te 2019. godine odlazi u Sveučilišnu veterinarsku bolnicu Liège u Belgiji na trogodišnji residency program specijalizacije iz područja veterinarske anestezije i analgezije. Od 2022. godine sudjeluje u radu časopisa Frontiers in Veterinary Science kao gostujući urednik sekcije „Pain assessment and management in small animals“.

Životopis

 

Katarina Miljak je doktorica veterinarske medicine koja radi na Veterinarskom fakultetu kao asistent u nastavi na Klinici za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju. Nakon završene V. gimnazije upisala je Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu koji je i završila 2018. godine. Nakon fakulteta je pohađala jednogodišnji internship program iz medicine i kirurgije konja u Francuskoj. U razdoblju od 2020. do 2022. godine, radila je kao terenski veterinar za konje u Engleskoj, nakon čega se zaposlila na Veterinarskom fakultetu, gdje i danas radi.

Životopis

 

Željka Magdalena Stepanić rođena je 17.10.1996 godine u Zagrebu. Završila je Gimnaziju u Velikoj Gorici 2015. godine nakon čega upisuje Veterinarski fakultet u Zagrebu. Diplomirala je 2021. Godine. Tijekom svog visokoškolskog obrazovanja sudjelovala je u brojnim radionicama i kongresima te je volontirala na Klinici za kirurgiju Veterinarskog fakulteta.  Također je bila demonstrator na zavodu za Anatomiju i embriologiju te na Klinici za Kirurgiju. U ožujku 2022. Godine zapošljava se na europskom projektu Horizon 2020 do završetka istog nakon čega se zapošljava na Klinici za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju kao stručni suradnik. Koristi engleski i njemački jezik u govoru i pismu.