Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2023. [.pdf]

Od oplodnje do živog bića, Ivan Butković, Martina Lojkić, Silvijo Vince, Ivan Folnožić, Branimira Špoljarić, Nikica Prvanović Babić i Juraj Šavorić

Datum i vrijeme:
petak 28.4.2023., 9:00 - 15:00

Organizacija:
Veterinarski fakultet, Heinzelova ulica 55

Vrsta događanja:
Radionica i izložba

Publika:
predškolska dob i niži razredi osnovne škole, 5.i 6.razred osnovne škole, 7.i 8.razred osnovne škole, 1.razred srednje škole, 2.,3. i 4.razred srednje škole, djeca s posebnim potrebama

Lokacija (prostorija):
Dan otvorenih vrata Veterinarskog fakulteta - Klinika za porodništvo i reprodukciju

Detalji:

Na radionici će biti prikazani uzorci spermija i jajnih stanica te objašnjen sam postupak oplodnje. Također, svi sudionici radinice i izložbe će imati mogućnost naučiti brigu o mladučadi janjadi. Mlado potomstvo je izuzetno osjetljivo na vanjske uvjete te je gotovo u potpunosti ovisno o brizi majke ili stručne osobe.

Drugi dio radionice sadržavati će sve aspekte i prednosti kastracije naših kućnih ljubimaca te će sam fokus biti stavljen na prevenciju patologije koja se može evenutalno javiti.

 

Biografija:

Prof.dr.sc. Ivan Folnožić

Ivan Folnožić rođen je u Sisku 1982. Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisuje 2001., a završava 2008. godine. Iste godine je zaposlen na Veterinarskom fakultetu, a doktorirao je 2014. godine. U zvanje docent izabran je 20016. godine. Aktivno sudjeluje u izvođenju nastave na više kolegija integriranog preddiplomskog i diplomskog studija veterinarske medicine na hrvatskom i engleskom jeziku. Objavio je preko 60 znanstvenih i stručnih radova u domaćim i inozemnim časopisima, te aktivno sudjeluje na znanstvenim i stručnim skupovima, kao i na znanstveno-istraživačkim projektima, vezanima uz reprodukciju krava. U zvanje izvanredni profesor izabran je 2021. godine. Znanstveni i stručni rad usmjeren mu je na ginekološku kirurgiju i reprodukciju krava i kućnih ljubimaca.

 

Asistent Juraj Šavorić

Rođen sam 6. lipnja 1991. godine u Zagrebu. Opću drugu gimnaziju završavam 2009. godine u Zagrebu s odličnim uspjehom, nakon čega sam upisao integrirani preddiplomski i diplomski studij na Veterinarskom fakultetu. Diplomirao sam 11. siječnja 2018. godine s prosjekom ocijena 4,0. Šest mjeseci proveo sam volontirajući u Veterinarskoj ambulanti „Bibino“ u Zagrebu, te nakon stečenog osnovnog znanja kliničke obrade pacijenata započinjem s volontiranjem u klinici za zarazne bolesti životinja na Zavodu za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom u trajanju od tri godine. Praksu određenu nastavnim programom odradio sam u Veterinarskoj ambulanti „Buba“ u Zagrebu. Aktivno se koristim engleskim i njemačkim jezikom. Od 9. travnja 2018. zaposlen sam u znanstveno-suradničko zvanje asistent, na Klinici za porodništvo i reprodukciju na Veterinarskom fakultetu. U svakodnevnoj uporabi redovito se služim računalnim programima koji su sastavnice Microsoft Office paketa (Word, Excel, Power Point, Access).

 

Prof.dr.sc. Silvijo Vince

Izv. prof. dr. sc. Silvijo Vince rođen je 25.10.1976 godine u Zagrebu. Diplomirao je 25.2.2003 godine. Od 01. siječnja 2004 godine radi na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu na Klinici za porodništvo i reprodukciju kao asistent-znanstveni novak na projektu profesora Antuna Tomaškovića „Značaj trofoblast proteina u preživljavanju embrija papkara“. Akademski stupanj doktor znanosti iz područja biomedicine i zdravstva, znanstveno polje veterinarska medicina, znanstvena grana klinička veterinarska medicina, stekao je 04. prosinca 2009. Godine obranom doktorske disertacije pod naslovom „Primjena modificiranoga protokola za izazivanje superovulacije u koza burske pasmine“. Objavio je više od 150 znanstvenih i stručnih radova, od kojih je 76 objavljeno u časopisima indeksiranim u WoSCC (Web of Science Core Collection), Scopus ili Medline. Prema Scopus-u ima više od 600 citata i h-indeks 13. Najveći dio radova vezan je za preživače. Autor je i udžbenika pod naslovom “Rasplođivanje ovaca i koza“. Održao je više desetaka izlaganja na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima. Do sada je aktivno sudjelovao u realizaciji 13 domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata.

 

Doc.dr.sc. Branimira Špoljarić

Branimira Špoljarić rođena je u Splitu 1981. Veterinarski fakultet Sveučilišta u

Zagrebu upisuje 1999., a završava 2006. godine. Na Veterinarskom fakultetu je zaposlena 2008. godine, a doktorirala je 2015. godine. U zvanje docent izabrana je 2018. godine. Aktivno sudjeluje u izvođenju nastave na više kolegija integriranog preddiplomskog i diplomskog studija veterinarske medicine na hrvatskom i engleskom jeziku. Objavila je preko 40 znanstvenih i stručnih radova u domaćim i inozemnim časopisima, te aktivno sudjeluje na znanstvenim i stručnim skupovima, kao i na znanstveno-istraživačkim projektima, vezanima uz reprodukciju krava i malih preživača. Znanstveni i stručni rad usmjeren joj je na kontrolu reprodukcije preživača, s posebnim naglaskom na male preživače, te kućnih ljubimaca.

 

Prof.dr.sc. Martina Lojkić

Rođena je 15. travnja 1975. godine u Zagrebu. Studij veterinarske medicine na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisala je 1993. godine. Diplomirala je 1999. godine, a od 2000. godine zaposlena je na matičnom fakultetu u Klinici za porodništvo i reprodukciju. Akademski stupanj magistra znanosti stekla je 2004. godine, doktora znanosti 2009. godine, a 2022. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice. Uža specijalnost joj je asistirana reprodukcija, postupci izvantjelesne oplodnje i krioprezervacija sjemena. U nekoliko navrata stručno se usavršavala u tom području na fakultetima i znanstvenim institutima u Europi. Pohađala je brojne međunarodne znanstvene i stručne radionice i znanstvene kongrese iz područja rasplođivanja životinja. Pomoćna je urednica časopisa “South African Journal of Animal Science“ i članica Hrvatske veterinarske komore.

 

Dr.sc. Ivan Butković

Ivan Butković rođen je 17. lipnja 1989. godine u Slavonskom Brodu. Studij veterinarske medicine upisao je na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2008. godine a diplimirao 2015. godine. Od 25. travnja 2016. godine zaposlen je kao asistent na Klinici za porodništvo i reprodukciju na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 31. listopada 2021. godine obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom „Učinak radiofrekvencijog elektromagnetskog zračenja na pokazatelje kakvoće, antioksidacijski status i oštećenje DNK-a in vitro ozračenog sjemena rasplodnih nerasta“ te stekao titulu doktora znanosti. Do sada je boravio u preko 7 zemalja radi stručnog i znanstvenog usavršavanja. Uže područje interesa mu je ginekološka kirurgija i neonatologija.