Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2023. [.pdf]

Kukci kao skriveni svjedoci – Biološkim tragom do počinitelja i žrtve, Krešimir Severin, Magdalena Palić, Lucija Šerić Jelaska i Andrea Blažević

Datum i vrijeme:
petak 28.4.2023., 9:00 - 16:00

Organizacija:
Veterinarski fakultet, Heinzelova ulica 55

Vrsta događanja:
Izložba

Publika:
7.i 8.razred osnovne škole, 1.razred srednje škole, 2.,3. i 4.razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
Dan otvorenih vrata Veterinarskog fakulteta - Zavod za sudsko i upravno veterinarstvo

Detalji:

U sklopu Festivala znanosti na Zavodu za sudsko i upravno veterinarstvo, Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održat će se predavanje i izložba vezana za veterinarsku forenziku u suradnji Zavoda za sudsko i upravno veterinarstvo te Zoologijskog zavoda, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Sveučilišta u Zagrebu. U sklopu izložbe bit će prikazana kolonija kukaca (porodica Dermestidae) uzgojena u forenzičke svrhe na Zavodu za sudsko i upravno veterinarstvo, različite vrste kukaca koje možemo pronaći na mjestu zločina, njihovi razvojni stadiji, 3D prikazi razvojnih stadija pomoću stereo mikroskopa i različiti drugi poučni materijali vezani za forenzičku entomologiju te će se održati predavanje o forenzičkoj entomologiji. Biološki tragovi životinjskog podrijetla česti su nalazi u događajima u kojima je životinja kao sudionik  počinitelj ili žrtva. Utvrđivanje uzročno posljedične veze na temelju materijalnih tragova često je veliki izazov koji se stavlja pred sudske vještake i djelatnike Zavoda za sudsko i upravno veterinarstvo. Utvrđivanje materijalne štete na vozilu, odgovornosti posjednika životinje koja je napala i prouzrokovala štetu, zlostavljana i mučenja životinja, borbe pasa samo su neki od slučajeva u kojima biološki tragovi imaju veliku dokaznu snagu i na neki način pomoći u rješavanju slučaja. U sklopu izložbe prikazati će se neki od materijalnih i bioloških tragova iz različitih slučajeva arhive Zavoda te demonstrirati neke od metoda identifikacije tagova.

 

Biografija:

Životopis prof. dr. sc. Krešimir Severin

 

Redoviti profesor Krešimir Severin (Zagreb, 1976), nakon što je diplomirao na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, od 2003. radi kao znanstveni novak na Zavodu za biologiju divljači, patologiju i uzgoj. 2009. godine postaje asistent na Zavodu za sudsko i upravno veterinarstvo nakon čega doktorira i nastavlja znanstveno-nastavno napredovanje. Objavio je više od 100 znanstvenih i stručnih radova, od kojih je 44 objavljeno u časopisima indeksiranim u WoSCC bazi. Objavio je i dva nastavna tekst za predmete Sudsko veterinarstvo i Biološki tragovi i dokazi u sudskom veterinarstvu te koautor na dva sveučilišna udžbenika. Održao je više desetaka izlaganja na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima. Njegovo područje stručnog rada usmjereno je na istraživanje mjesta događaja, morfološku i molekularnu identifikaciju kralježnjaka, forenzičku toksikologiju i forenzičku veterinarsku patologiju (postmortalni interval, mehaničke i fizikalne ozljede itd.). Krajem 2017. godine pokrenuo je osnivanje Laboratorija za forenziku (ForensiLAB) za koji je dana Uprava za veterinarstvo i sigurnost izdala rješenje za ovlašćivanje službenog laboratorija u području provedbe veterinarske djelatnosti za genotipizaciju životinja.

 

 

Životopis Magdalena Palić, dr. vet. med.

 

Magdalena Palić, dr. med. vet. (Zagreb, 1993) diplomirala je na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na matičnom fakultetu upisala je poslijediplomski doktorski studij Veterinarske znanosti i specijalistički poslijediplomski studij iz Veterinarske patologije. U zvanje asistenta na Zavodu za sudsko i upravno veterinarstvo izabrana je 2020. godine. Autor je dvaju stručnih radova i jednog izvornog znanstvenog rada objavljenih u domaćim časopisima. Znanstveno i stručno područje rada usmjereno joj je na područje sudskog i upravnog veterinarstva te forenzičke veterinarske patologije. U sklopu poslijediplomskog doktorskog studija stručno se usavršavala u Patohistološkom laboratoriju Zavoda za patologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod vodstvom prof. dr. sc. Svena Seiwertha i Laboratoriju za histologiju, histokemiju i imunohistokemiju Zavoda za anatomiju, histologiju i embriologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Životopis Lucija Šerić Jelaska, dr. sc.

 

Dr. sc. Lucija Šerić Jelaska, viša je znanstvena suradnica zaposlena na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je doktorirala na ekologiji kukaca u šumskim ekosustavima. Nakon doktorata boravi na Sveučilište u Cardiffu u Velikoj Britaniji gdje istražuje hranidbene odnose kukaca korištenjem modernih tehnologija i metoda molekularne biologije. Trenutno je voditeljica projekta MEDITERATRI (HRZZ), EntoCryoArk (HAZU) i projekta razvoja programa praćenja saproksilnih NATURA 2000 kornjaša. Sudjelovala je u razvoju kolegija „Uvod u forenzičku biologiju“ na PMF-u i „Forenzička entomologija“ na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu, koautorica je sveučilišnog udžbenika „Entomologija-znanost o kukcima“ i dobitnica je nagrade BRDO, uručene od studenata PMF-a, za svoj nastavni rad na kolegiju „Zoologija“. Sudjelovala je u radu Hrvatskog ekološkog društva te je bila višegodišnja tajnica Hrvatskog ekološkog društva. Organizirala je i nekoliko prestižnih međunarodnih znanstvenih simpozija.

 

Životopis Andrea Blažević, mag. ing. silv.

Andrea Blažević diplomirala je Urbano šumarstvo, zaštitu prirode i okoliša na Šumarskom odsjeku, Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u području upotrebe GIS tehnologije u inventarizaciji i valorizaciji urbanih stabala te monitoringu patogena i štetnika čime stječe naziv Magistre inženjerke šumarstva (mag. ing. silv). Nakon diplomiranja, zapošljava se kao revirnik u poduzeću STENAVERT d.o.o. u Delnicama, a potom kao nastavnik stručnih šumarskih predmeta u Drvodjelskoj školi u Zagrebu. Tokom studiranja i nakon sudjeluje na nekoliko konferencija i seminara iz područja popularizacije urbanog šumarstva te volontira za udruge Greenpeace i Biom. Od 2023. godine zaposlena je kao stručni suradnik na projektu  razvoja programa praćenja saproksilnih NATURA 2000 kornjaša pod vodstvom dr. sc. Lucije Šerić Jelaske.