Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2023. [.pdf]

Arhivska zbirka krvnih razmaza egzotičnih i domaćih životinja Zavoda za patofiziologiju, Siniša Faraguna i Sandra Kunštek

Datum i vrijeme:
petak 28.4.2023., 9:00 - 16:00

Organizacija:
Veterinarski fakultet, Heinzelova ulica 55

Vrsta događanja:
Izložba

Publika:
predškolska dob i niži razredi osnovne škole, 5.i 6.razred osnovne škole, 7.i 8.razred osnovne škole, 1.razred srednje škole, 2.,3. i 4.razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
Dan otvorenih vrata Veterinarskog fakulteta - Zavod za patofiziologiju

Detalji:

Arhivska izložba preparata krvnih stanica egzotičnih i domaćih životinja prikazat će sve sveću potrebu za hematološkom dijagnostikom te različitosti u morfologiji krvnih stanica različitih vrsta životinja. Arhivska zbirka preparata krvi produkt je suradnje zaposlenika Zavoda za bolesti peradi s klinikom i ambulante za ptice i egzotične životinje te Klinike za unutarnje bolesti. Krvne stanice prikazivat će se na direktnoj projekciji na platnu, a posjetitelji će se moći okušati u identifikaciji staničnih elemenata. U sklopu izložbe biti će postavljene analitičke i laboratorijske vage na kojima će posjetitelji moći precizno vagati i samostalno napraviti različite otopine kojima će na spektrofotometru starom preko 80 godina izmjeriti apsorbanciju te odrediti koncentraciju određene otopine. Posjetitelji će se moći okušati i u sastavljanju mikroskopskih dijelova te u različitim kvizovima koji će biti dostupni na samoj izložbi.

Biografija:

Životopis Siniša Faraguna, dr. med. vet.

 

Rođen 21. 12. 1990. u Rijeci, asistent na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u Zavodu za patofiziologiju. Uža područja interesa su klinička patofiziologija, klinička hematologija i klinička biokemija.

 

Životopis Sandra Kunštek, mag. ing. biotech.

 

Diplomirala 2014. godine na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2016. godine zaposlena kao stručna suradnika na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u zavodu za fiziologiju i radiobiologiju. Područje interesa je klinička biokemija.