Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2023. [.pdf]

Rješavanje misterija analizom DNA: radionica iz genetike za mlade znanstvenike, Marina Svetec Miklenić, Ana Slišković, Angela Matanović i Ivan-Krešimir Svetec

Datum i vrijeme:
subota 29.4.2023., 10:00 - 11:00
subota 29.4.2023., 11:00 - 12:00

Organizacija:
Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Izidora Kršnjavoga 25

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
7.i 8.razred osnovne škole, 1.razred srednje škole, 2.,3. i 4.razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
Laboratoriju za biologiju i genetiku mikroorganizama

Detalji:

U prvih 15 minuta bit će održano kratko predavanje o genetičkom inženjerstvu, GMO i primjeni molekularno-genetičkih analiza u forenzici. U preostalih 45 minuta polaznici radionice imat će priliku provesti jednu molekularno-genetičku analizu, a to uključuje pripremu uzoraka za gel-elektroforezu DNA, nanošenje uzoraka u gel za elektroforezu, provedbu elektroforeze, vizualizaciju fragmenata DNA i analizu dobivenih rezultata. Osim tijekom radionice, polaznici će imati priliku postavljati pitanja i sudjelovati u raspravi o genetičkom inženjerstvu, GMO, kloniranju i srodnim temama.

 

Biografija:

Marina Svetec Miklenić zaposlena je kao izvanredna profesorica na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Suradnica je na predmetima Molekularna genetika i Genetičko inženjerstvo na prijediplomskom studiju Biotehnologija, te Genetika eukariota i GMO u proizvodnji hrane na poslijediplomskom studiju Molekularna biotehnnologija. Njezina znanstvena istraživanja fokusirana su na mehanizme popravka DNA u stanici, utjecaj kojeg palindromske sekvencije imaju na učestalost lomova u molekuli DNA, te na razvoj i konstrukciju sojeva raznih mikroorganizama pomoću metoda genetičkog inženjerstva kako bi im se poboljšala biotehnološki važna svojstva ili omogućila proizvodnja vrijednih spojeva i enzima.

 

Ana Slišković je asistentica na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu, u Laboratoriju za biologiju i genetiku mikroorganizama. Suradnica je na predmetima Molekularna genetika i Genetičko inženjerstvo (na prijediplomskom studiju Biotehnologija) te Genetika eukariota (na diplomskom studiju Molekularna biotehnologija). Znanstveni rad mag. ing. biotechn. Ane Slišković vezan je uz genetičke modifikacije nekonvencionalnih vrsta kvasaca te uz razvoj metoda za molekularnu dijagnostiku nasljednih bolesti kod kućnih ljubimaca.

 

 

Angela Matanović završila je prijediplomski studij Biotehnologije te diplomski studij Molekularne biotehnologije na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomski rad s naslovom: ''Genetičke modifikacije kvasaca iz roda Schwanniomyces'' izradila je u Laboratoriju za biologiju i genetiku mikroorganizama. Godine 2019. počinje raditi u Laboratoriju za biologiju i genetiku mikroorganizama, na Zavodu za biokemijsko inženjerstvo Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, kao asistentica na HRZZ projektu. Trenutno je na doktorskom studiju Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo, prehrambena tehnologija i nutricionizam. Glavni interesi njenog znanstvenog istraživanja su genetičke modifikacije nekonvencionalnih kvasaca s ciljem proizvodnje biokemikalija.

 

 

Ivan-Krešimir Svetec redoviti je profesor na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu, u Laboratoriju za biologiju i genetiku mikroorganizama, a voditelj je diplomskog studija Molekularna biotehnologija. Nositelj je predmeta Molekularna genetika i Genetičko inženjerstvo (na prijediplomskom studiju Biotehnologija) te predmeta Genetika eukariota i GMO u proizvodnji hrane (na diplomskom studiju Molekularna biotehnologija). Osim toga nositelj je predmeta slične tematike i na doktorskom studiju Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo, prehrambena tehnologija i nutricionizam. Znanstveni rad prof.dr.sc. Sveteca prvenstveno je vezan uz genetičku rekombinaciju.