Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2023. [.pdf]

Granica na moru između Slovenije i Hrvatske – Problematika Savudrijske vale viđena očima jednog kapetana duge plovidbe, Antun Gold

Datum i vrijeme:
subota 29.4.2023., 12:30 - 13:30

Organizacija:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Predavanje

Lokacija (prostorija):
Mala dvorana

Detalji:

Pogled s morske strane na povjesni razvoj i komentar na novovijeka događanja u i oko
Piranskog zaljeva – Savudrijske vale. Podnaslov izlaganja govori: Problematika državnih
morskih granica u Savudrijskoj vali viđena očima jednog kapetana duge plovidbe. Priči neće
biti kraja, sve dok se lojalna suradnja dobrosusjedskih odnosa koja postoji između građana
dviju zemalja ne preslika na političke i državne odnose.

Biografija:

Osnovnu školu pohađao u Križevcima, Srednju pomorsku školu u Bakru završio 1968, na Pomorskom
fakultetu u Rijeci diplomirao 1973, ispit za kapetana duge plovidbe položio 1976. Na trgovačkim
brodovima pomorskog poduzeća „Croatia Line“ ex „Jugolinija“ kao časnik trgovačke mornarice, u
dugoj plovidbi po svim svjetskim morima, imao uspješnu karijeru u zvanjima od početnika do
zapovjednika (kapetana) broda. Na dužnosti kapetana proveo 30-ak godina. Na brodovima zastave
bivše države i pod zastavom Hrvatske plovio do 1998 kada prelazi na brodove stranih brodovlasnika i
kao kapetan nastavlja uspješnu plovidbu po svim morima svijeta do umirovljenja 2011 godine. Živi u
Križevcima, aktivan je u Astronomskom društvu „Perzeidi“ Križevci, Hrvatskom kartografskom
društvu, Udruzi pomorskih kapertana Split, Društvu „Lipa“ Križevci, Udruzi geocaching Hrvatska itd.