Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2023. [.pdf]

Zamisli život bez žarulje? - Izumitelj žarulje Franjo Hanaman i FKIT neizostavni dio društva!, Danijela Ašperger

Datum i vrijeme:
subota 29.4.2023., 11:00 - 12:00

Organizacija:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
5.i 6.razred osnovne škole, 7.i 8.razred osnovne škole, 1.razred srednje škole, 2.,3. i 4.razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
Mala dvorana

Detalji:

Sada već davne 1919. godine jedan od suosnivača Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu bio je profesor Franjo Hanaman. Ove godine se obilježava 145 godina od njegova rođenja 1878. godine u Drenovcima kraj Županje. Profesor Hanaman je jedan od istaknutih izumitelja, a jedan od najznačajnijih izuma je električna žarulja s volframovom žarnom niti. Profesorica emerita Marija Kaštelan-Macan izdala je 2017. u sklopu edicije Istaknuti profesori knjižicu posvećenu profesoru Hanamanu te će vam se kroz tu prizmu prikazati kakav je bio put tog izumitelja do našeg Fakulteta i što je sve ostvario te kako mi danas doprinosimo toj tradiciji kao Fakultet nakon više od 100 godina djelovanja.

 

 

Biografija:

Prof. dr. sc. Danijela Ašperger rođena je 1973. u Zagrebu. Diplomirala je (1998.), magistrirala (2003.), doktorirala (2007.) i od 2019. godine je redovita profesorica na Fakultetu kemijskoga inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Na istom se fakultetu zaposlila 1999. godine kao asistent na Zavodu za analitičku kemiju. Područje znanstvenoga interesa su joj analitička kemija, kromatografske metode i određivanje toksičnosti organskih zagađivala u okolišu. Objavila je više od 40 znanstvenih radova. Članica je Hrvatskoga društva kemijskih inženjera – Sekcija za kromatografiju, te Društva diplomiranih inženjera i prijatelja Kemijsko-tehnološkoga studija (AMACIZ). Godine 1997. dobila je Rektorovu nagradu. Link: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=255064