Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2023. [.pdf]

Socijalni izazovi, Stela Lujnić i Filip Trbuha

Datum i vrijeme:
subota 29.4.2023., 10:00 - 16:00

Organizacija:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
predškolska dob i niži razredi osnovne škole, 5.i 6.razred osnovne škole, 7.i 8.razred osnovne škole, 1.razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
Velika dvorana

Detalji:

Ideja za radionicu „Socijalni izazovi“ produkt je truda i rada Udruge za darovitost – DAR. Konstantnim radom s darovitim učenicima, uočena je potreba za poboljšanjem socijalizacijskih vještina darovitih učenika. U suradnji sa prvostupnicama Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta, osmišljena je radionica „Socijalni izazovi“. 

Cilj radionice je naučiti darovite učenike potrebnim komunikacijskim i socijalizacijskim vještinama te ih naučiti prepoznavati i kontrolirati emocije. Ovaj cilj obuhvaća područje prevencije, iako s obzirom na specifičnost populacije ponekad prelazi i u područje tretmana. To su dva veoma bitna dijela intervencijskog spektra u kojima su potrebna znanja i vještine socijalnih pedagoga. U ostvarivanju ovakvog cilja važna je osjetljivost prema djeci te kreativnost i prilagodljivost.

Radionice se održavaju jednom tjedno i na njih dolazi 12 stalnih članova. S učenicima se obrađuju tema iniciranja razgovora s vršnjacima, tema kvalitetne komunikacije odnosno tema učenja vještina vođenja razgovora i aktivnog slušanja, također se obrađuje tema timskog rada i suradnje te tema emocija unutar koje se govori o vlastitim i tuđim emocijama te načinima i tehnikama kontrole emocija. Posebnost radionice „Socijalni izazovi“ je u tome što omogućava darovitim učenicima da u sigurnom okruženju iskuse socijalne situacije koje im izazivaju nelagodu te dobiju priliku vježbati kako pristupiti i postupiti u tim situacijama. Uz to, važno je naglasiti kako se u okviru radionice učenicima nastoji pružiti personalizirani pristup, ali i grupno okruženje za rad i učenje. Važnost svakog djeteta te njihovih potreba i želja naglašava se primarno pozornim slušanjem, posvećivanjem pažnje i pokazivanjem zainteresiranosti za stvari koje učenici žele podijeliti, a zatim i organiziranjem proslava rođendana svakog od polaznika radionice. Upravo to je prilika da se svako dijete osjeća viđenim i slušanim te da im se približi takva socijalna situacija koja većini djece izaziva nelagodu.  Kao ishodi radionice „Socijalni izazovi“ očekuju se osnažene socijalizacijske vještine, uklanjanje/smanjenje neugode u socijalnim situacijama koje su to ranije izazivale, usvojene kvalitetne komunikacijske vještine te pravovremeno prepoznavanje svojih i tuđih emocija kao i proaktivno reagiranje na njih. Trenutne povratne informacije od strane roditelja i učitelja potvrđuju naše očekivane ishode. Oni opisuju pomake kod učenika u smislu povećane želje za druženjem s vršnjacima te uspješnosti u navedenom, zatim primijećeno je kako učenici kvalitetnije komuniciraju svoje potrebe i želje te kako obraćaju više pažnje na svoje vršnjake te njihove želje i potrebe. 

Navedeni ishodi pozitivno utječu na sadašnjost učenika koji su polaznici radionica „Socijalni izazovi“, međutim uz to, svi navedeni ishodi predstavljaju zaštitne čimbenike učenika u prevenciji problema u ponašanju. Osnaživanjem zaštitnih čimbenika učenika povećava se njihova prilika i mogućnost za zdrav razvoj sukladan njihovoj dobi. Osim očekivanih ishoda, na radionici „Socijalni izazovi“ vlada sigurna i zabavna atmosfera u kojoj se stvaraju prilike za bolje upoznavanje sebe i drugih članova grupe te u okviru koje se razvijaju čvrsta prijateljstva.