Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2023. [.pdf]

Kako je boja žutanjka jajeta povezana s karotenoidima?, Dora Zurak, Kristina Kljak, Veronika Gunjević, Marija Duvnjak, Goran Kiš, Dalibor Bedeković

Datum i vrijeme:
petak 28.4.2023., 19:00 - 19:30

Organizacija:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
2.,3. i 4.razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
Mala dvorana

Detalji:

Što žumanjak čini blijedo žutim, narančastim ili jarko crvenim? Za razliku od ljuske jajeta čija je boja
uvjetovana pasminom, intenzitet boje žumanjka odraz je sposobnosti kokoši nesilica da apsorbiraju i
deponiraju karotenoide unesene hranom. Karotenoidi predstavljaju skupinu crvenih, žutih i
narančastih pigmenata topivih u mastima koji mogu biti prirodnog ili sintetskog podrijetla. S obzirom
na to da nesilice ne mogu sintetizirati karotenoide, nego ih moraju unositi putem hrane, specifična
boja žumanjka postiže se dodatkom različitih koncentracija žutih i crvenih pigmenata u njihove
obroke. Radionica će započeti kratkom prezentacijom u kojoj će se učenici upoznati s karotenoidima,
njihovim izvorima u hrani kokoši nesilica i utjecaju na postizanje boje žumanjka. Također, učenici će
sudjelovati u kvizu u kojemu će naučiti o funkcijama karotenoida kod životinja, te imati priliku
odrediti boju žumanjka pomoću DSM lepeze s paletom boja.

Biografija:

Izv. prof. dr. sc. Kristina Kljak je zaposlena na Zavodu za hranidbu životinja Sveučilišta u Zagrebu
Agronomskog fakulteta. Diplomirala je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, studij kemija, a
doktorirala na Agronomskom fakultetu. Uže područje njenog znanstveno-istraživačkog rada je
procjena hranidbene vrijednosti hrane za životinje te pigmentacijska svojstva karotenoida u hranidbi
životinja. Voditeljica je HRZZ projekta, te sudjeluje u provedbi nekoliko domaćih znanstvenih i
stručnih projekata. Popis njenih objavljenih radova dostupan je
na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/288105
Dr. sc. Veronika Gunjević zaposlena je na Zavodu za hranidbu životinja Agronomskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu kao poslijedoktorandica na HRZZ projektu. Diplomirala je 2017. godine na
studiju Bioprocesnog inženjerstva Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, a doktorirala 2021. godine
na Zavodu za znanost i tehnologiju lijekova Sveučilišta u Torinu. Njezin znanstveno-istraživački rad
vezan je uglavnom uz proučavanje bioaktivnih komponenti u hrani, krmivima i otpadu prehrambene
industrije. Radovi koje je do sada objavila mogu se pronaći na slijedećoj
poveznici: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/41226
Doc. dr. sc. Marija Duvnjak zaposlena je na Zavodu za hranidbu životinja Sveučilišta u Zagrebu
Agronomskog fakulteta. Na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu diplomirala je na dva studija,
Biokemijska-mikrobiologija i Biokemijsko inženjerstvo dok je doktorski studij završila na
Agronomskom fakultetu. Njezini znanstveni interesi vezani su uz fizikalno-kemijsku kvalitetu hrane za
životinje, primijenjenu mikrobiologiju kroz interakciju životinja i mikrobiote u probavilu te upotreba
mikroorganizama u proizvodnji hrane za životinje. Radovi koje je do sada objavila dostupni su
na: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/30437
Izv. prof. dr. sc. Goran Kiš zaposlen je na Zavodu za hranidbu životinja Sveučilišta u Zagrebu
Agronomskog fakulteta. Diplomirao, magistrirao i doktorirao je na istom fakultetu, te obnaša
dužnosti predstojnika Zavoda za hranidbu životinja i koordinator Odsjeka animalnih znanosti.
Područja njegovog znanstveno-istraživačkog rada vezana su uz procjene hranidbenih potreba
životinja, hranidbene vrijednosti hrane za životinje te metodologiju procjena utjecaja animalne
proizvodnje na okoliš. Djelovao je kao suradnik na desetak znanstvenih i stručnih projekata vezanih
uz problematiku uzgoja i hranidbe životinja, te zaštite okoliša. Popis njegovih objavljenih radova
dostupan je na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/225305
Izv. prof. dr. sc. Dalibor Bedeković zaposlen je na Zavodu za hranidbu životinja Sveučilišta u Zagrebu
Agronomskog fakulteta. Na Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom fakultetu diplomirao je na smjeru
Stočarstvo, a doktorirao na studiju Poljoprivredne znanosti. U svom djelokrugu rada pokriva područje
vezano uz uzgoj i korištenje peradi, uz poseban naglasak na zaštitu izvornih pasmina peradi Republike
Hrvatske. Sudjeluje i u ostalim znanstvenim i stručnim aktivnostima Zavoda vezanim uz hranidbena
istraživanja na različitim vrstama peradi i analizama kvalitete mesa i jaja peradi. Popis radova
dostupan je na: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=302652
Dora Zurak, mag.ing.agr. zaposlena je na Zavodu za hranidbu životinja Agronomskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu kao doktorandica na HRZZ projektu. Diplomirala je na Agronomskom fakultetu,
studij Hranidba životinja i hrana, a doktorski studij Poljoprivredne znanosti upisala 2020. godine.
Njezin znanstveno-istraživački rad vezan je uz procjenu hranidbene vrijednosti i fizikalno-kemijskih
karakteristika harne za životinje te pigmentacijskih svojstava karotenoida u hranidbi kokoši nesilica.
Radovi koje je do sada objavila dostupni su na: https://www.bib.irb.hr/profile/37050