Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2023. [.pdf]

Skriveni život biljaka, Marina Brčić, Željko Jukić, Matija Balala

Datum i vrijeme:
petak 28.4.2023., 17:15 - 17:45

Organizacija:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
7.i 8.razred osnovne škole, 1.razred srednje škole, 2.,3. i 4.razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
Mala dvorana

Detalji:

1. Prezentacija na temu „Skriveni život biljaka“ u okviru kojega će se sudionicima prezentirati
što se događa unutar biljaka tijekom faza rasta i razvoja. Na kraju prezentacije sudionici će
imati mogućnost rješavana interaktivnog kviza.
2. Prezentacija na temu „Biljke gdje ih ne očekujemo“ u okviru kojega će se sudionicima
prezentirati koji su to proizvodi u kojima se nalaze dijelovi biljaka, a da to niti ne znamo. Na
kraju prezentacije sudionici će imati mogućnost rješavanja interaktivnog kviza.

Biografija:

Marina Brčić, https://www.agr.unizg.hr/hr/member/182
Željko Jukić, https://www.agr.unizg.hr/hr/member/74