Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2023. [.pdf]

Zdrave boje, Valerija Vujčić Bok, Ana-Marija Domijan i Petra Bajt

Datum i vrijeme:
petak 28.4.2023., 15:00 - 17:00

Organizacija:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
predškolska dob i niži razredi osnovne škole, 5.i 6.razred osnovne škole, 7.i 8.razred osnovne škole, 1.razred srednje škole, 2.,3. i 4.razred srednje škole, djeca s posebnim potrebama

Lokacija (prostorija):
Velika dvorana

Detalji:

Posjetitelji radionice moći će pod mikroskopom pogledati biljnu stanicu te uočiti da su stanice ljubičaste boje. Objasniti će im se da se radi o pigmentu koji ima antioksidacijsko djelovanje te je smješten u organelu stanice koji se naziva vakuola. Potom će samostalno određivati antioksidacijsko djelovanje biljaka koje koristimo u prehrani (limun, kivi, luk …). Praćenjem promjene boje sudionici radionice će utvrditi antioksidacijsko djelovanje nekih prehrambenih artikala te ispuniti radni listić.

Biografija:

Valerija Vujčić Bok voditelj je vježbi iz predmeta Farmaceutska botanika na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, a sudjeluje i u izvođenju vježbi iz predmeta Stanična biologija s genetikom. Aktivno se bavi znanstvenim radom koji uključuje praćenje antioksidacijske aktivnosti biljaka. Sa zadovoljstvom će sa suradnicama svoje znanje prenijeti na posjetitelje radionice.

Ana-Marija Domijan voditelj je predmeta Stanična biologija s genetikom na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu. Kroz vježbe, seminare i predavanja ima priliku upoznati zanimljive mlade ljude. Također, bavi se i istraživačkim radom.

Petra Bajt zaposlena je na Farmaceutsko-biokemijskom fakulteta te sudjeluje u izvođenju vježbi iz predmeta Fizika za studente prve godine.