Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2023. [.pdf]

Boje inženjerstva, Rafaela Kovačević, Dora Bakšić, Lana Rončević, Dora Lovrenčić i Ana Žitković

Datum i vrijeme:
petak 28.4.2023., 12:00 - 14:00

Organizacija:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
5.i 6.razred osnovne škole, 7.i 8.razred osnovne škole, 1.razred srednje škole, 2.,3. i 4.razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
Velika dvorana

Detalji:

Izvođenjem znanstveno- edukativnih  radionica pokusa želimo učenicima približiti područje prirodnih znanosti i pokazati da kemija može biti zanimljiva. Učenici imaju prilike vidjeti pokuse koji se u školama ne izvode.  Pokusima se objašnjavaju  prirodne zakonitosti i kemijske reakcije. Učenici imaju prilike u nekim pokusima sudjelovati i pokazati znanje.  Pokusima bi pokazali kako se sama kemija nalazi u prirodi te da je ponašanje prirode povezano sa  ponašanjem kemijskih spojeva. Time bismo zainteresirali učenike za STEM područje i potaknuli za moguća daljnja istraživanja.  

Biografija:

Dora Lovrenčić rođena je 28. prosinca 1999. godine u Zagrebu. Pohađala je Osnovnu školu Viktora Kovačića u Humu na Sutli, a srednjoškolsko obrazovanje nastavlja u Srednjoj školi Pregrada, smjer opća gimnazija. Preddiplomski studij Primijenjena kemija upisuje 2018. godine na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije. Godine 2020. postaje članicom Studentske sekcije Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa te aktivno sudjeluje u projektu Boje inženjerstva. Stručnu praksu odradila je na Institutu Ruđer Bošković, na Zavodu za fizičku kemiju u Laboratoriju za održivu i primijenjenu kemiju.  Preddiplomski studij je završila 2022. godine obranom završnog rada na temu Određivanje optimalne koncentracije ZnSO4 elektrolita u grafen/cink hibridnom superkondenzatoru pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Marijane Kraljić Roković na Zavodu za elektrokemiju. Obrazovanje nastavlja upisom diplomskog studija Primijenjena kemija, modul Specifični materijali i napredne tehnologije.

 

 

Lana Rončević rođena je 26. travnja 1999. godine u Koprivnici. Nakon završene opće gimnazije dr. Ivana Kranjčeva u Đurđevcu, upisuje Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu, smjer kemijsko inženjerstvo. Stručnu praksu odradila je 2021. godine na Institutu Ruđer Bošković na Zavodu za istraživanje mora i okoliša. Preddiplomski studij završava 2021. godine obranom završnog rada na temu ''Ekstrakcija polifenola iz lista trputca'' uz pohvalu Cum laude. Krajem iste godine upisuje diplomski studij Kemijsko inženjerstvo, modul Kemijske tehnologije i proizvodi. Članica je Studentske sekcije Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa te sudjeluje u brojnim projektima Studentske sekcije, a jedan od njih su Boje inženjerstva. Demonstratorica je na zavodu za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo.

 

 

Dora Bakšić rođena je 29. listopada 1999. godine u Zagrebu. Nakon završene opće gimnazije Srednje škole Jastrebarsko u Jastrebarskom, upisuje Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu, smjer Primijenjena kemija. Stručnu praksu odradila je 2021. godine u Jamnici plus d.o.o. – Pogon JANA. Preddiplomski studij završava 2022. godine obranom završnog rada na temu „Detekcija mikroplastike u tlu i sedimentu“. Krajem iste godine upisuje diplomski studij Primijenjene kemije, modul Kemija okoliša. Članica je Studentske sekcije Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa te sudjeluje u projektima Studentske sekcije, a jedan od njih su i Boje inženjerstva.

 

 

Ana Žitković rođena je 2. srpnja 2001. godine u Samoboru. 2016. godine upisuje gimnaziju Antuna Gustava Matoša Samobor, smjer opća gimnazija. U ljeto 2020. godine upisuje Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, smjer Primijenjena kemija. U akademskoj godini 2022./2023. svrstana je u 10% najuspješnijih studenata na studiju. Demonstratorica je na zavodu za analitičku kemiju. Godine 2022. postaje članicom Studentske sekcije Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa te aktivno sudjeluje u projektu Boje inženjerstva i u organizaciji projekta Studentski kongres o održivoj kemiji i inženjerstvu. Trenutno piše završni rad pod temom Remedijacija otpadnih voda onečišćenih mikroplastikom pod vodstvom dr. sc. Lidija Furač, v. pred.