Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2023. [.pdf]

Što su metalne pjene?, Tomislav Rodinger i Danko Ćorić

Datum i vrijeme:
petak 28.4.2023., 10:30 - 11:00

Organizacija:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
7.i 8.razred osnovne škole, 1.razred srednje škole, 2.,3. i 4.razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
Mala dvorana

Detalji:

Metalne pjene su visokoporozni materijali razvijeni s ciljem oponašanja prirodnih ćelijastih materijala kao što su drvo, kosti, koralji, spužve i slično te predstavljaju čvrste i krute materijale izrazito male mase te visoke specifične tlačne čvrstoće i specifične krutosti. Stupanj poroznosti i vrsta ćelija (otvorene ili zatvorene) metalnih pjena može varirati ovisno o načinu proizvodnje te se time dizajniraju svojstva prema zahtjevima određene namjene. Poroznost metalnih pjena najčešće je veća od 60 % čime se, poglavito kod lakih metala, dobiva materijal čija gustoća manja i od gustoće vode. Vrlo važno njihovo svojstvo je visoka apsorpcija energije udara zbog čega se široko primjenjuju za zaštitne elemente cestovnih i tračničkih vozila sprečavajući ozljede putnika u slučaju sudara te kao protueksplozivne barijere. Metalne pjene nalaze sve veću primjenu u automobilskoj, zrakoplovnoj i željezničkoj industriji, antibalističkoj zaštiti, kao i u građevini, arhitekturi i umjetnosti.

Biografija:

Tomislav Rodinger asistent je na Zavodu za materijale Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu gdje je i diplomirao 2015. godine. Nakon nekoliko godina rada u privatnom sektoru, 2020. godine vraća se na Fakultet te nastavlja obrazovanje upisom doktorskog studija usmjerenja Inženjerstvo materijala. Sudjeluje u izvođenju vježbi iz većeg broja kolegija. Područje istraživanja kojim se bavi su razvoj i primjena metalnih pjena te metalurgija praha.

 

Danko Ćorić je rođen 20. svibnja 1966. god. u Zagrebu.  1992. god. diplomirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, magistrirao 1996. god., a 2001. i doktorirao na   matičnom fakultetu. Od 1992. godine zaposlen je u Zavodu za materijale na Katedri za materijale i tribologiju FSB-a. Radi u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog  profesora i znanstvenom zvanju znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju. U Zavodu za materijale predaje na više kolegija preddiplomskog, diplomskog i doktorskog studija. Sudjelovao je na 10-tak znanstveno-istraživačkih projekata na kojima je objavio više od 80 znanstvenih radova u časopisima i zbornicima radova znanstvenih skupova  s područja razvoja novih, inovativnih materijala, posebno onih pametnih i funkcionalnih.