Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2023. [.pdf]

Značaj kukaca u prirodi, Ivan Juran, Maja Čačija, Ivana Pajač Živković, Helena Virić Gašparić, Sandra Skendžić, Entomološka grupa Agronomskog fakulteta

Datum i vrijeme:
petak 28.4.2023., 10:00 - 11:00

Organizacija:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
7.i 8.razred osnovne škole, 1.razred srednje škole, 2.,3. i 4.razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
Velika dvorana