Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2023. [.pdf]

Mjerenje emisija vozila u stvarnim uvjetima vožnje, Vjekoslav Sraga, Petar Ilinčić i Boris Bućan

Datum i vrijeme:
petak 28.4.2023., 10:00 - 14:00

Organizacija:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Prezentacija

Publika:
2.,3. i 4.razred srednje škole, djeca s posebnim potrebama

Lokacija (prostorija):
TMNT dvorište

Detalji:

U okviru projekta Nacionalni referentni laboratorij za emisije iz motora s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve - NRLE, nabavljena je oprema za mjerenje emisija u stvarnim uvjetima uporabe (engl. In-Service Conformity, ISC). Prijenosna oprema za mjerenje emisija štetnih tvari, (PEMS, engl. Portable Emissions Measurement System) je danas ključna za provjere emisija iz necestovnih pokretnih strojeva i vozila. Početkom prosinca 2020. provedena su, po prvi puta u Republici Hrvatskoj, mjerenja emisija iz vozila u stvarnim uvjetima vožnje, a tijekom 2022. godine nastavljene su slične aktivnosti na raznim strojevima.

Na Festivalu znanosti bit će predstavljen sustav za mjerenje emisija štetnih tvari iz strojeva u stvarnim uvjetima uporabe. Sustav će biti postavljen u vozilu, a biti će demonstriran rad sustava te održana prezentacija u trajanju od 30-tak minuta o tipičnom ispitnom postupku koji se sastoji od ugradnje uređaja na stroj, provedbe mjerenja te analize rezultata.

 

Biografija:

Vjekoslav Sraga

Rođen je 1993. u Varaždinu. Diplomirao je na studiju Zrakoplovnog inženjerstva na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Pri izradi završnog i diplomskog rada istraživao je mogućnosti utvrđivanja i modeliranja emisija iz motora s unutarnjim izgaranjem. Radi kao asistent na Zavodu za motore i transportna sredstva Fakulteta strojarstva i brodogradnje. Motorima s unutarnjim izgaranjem i motornim vozilima bavi se više 5 godina, a početno iskustvo u ispitivanju motora i vozila stekao je tijekom studija. Sudjeluje u znanstveno-istraživačkim projektima, kao i projektima sufinanciranim fondovima EU na području motora s unutarnjim izgaranjem i motornih vozila. Polaznik je doktorskog studija, a područje istraživanja su emisije iz vozila i motora s unutarnjim izgaranjem.